Ademović: Usvajanje Budžeta institucija BiH zaustavit će odlazak zaposlenih

On ističe da mu je žao što potrebnu većinu nije dobio zakon o plaćama, jer će se po automatizmu povećati plaće izabranim zvaničnicima

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović (NiP) rekao je nakon današnje sjednice ovog doma da će usvajanje Budžeta institucija BiH zaustaviti odlazak zaposlenih u tim institucijama.

– Budžet je uvećan za 240 miliona KM i on je konsolidirajući jer zaustavlja trend osipanja zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine u teškoj ekonomskoj situaciji – rekao je Ademović.

Zaustaviti prijem tih sredstava

On ističe da mu je žao što potrebnu većinu nije dobio zakon o plaćama, jer će se po automatizmu povećati plaće izabranim zvaničnicima, a taj zakon je predviđao da se plaće ne povećavaju onima s koeficijentom većim od osam.

– U tu kategoriju spadam i ja, ali ja ću naći način da u mom slučaju zaustavim prijem tih sredstava, a zahtijevat ću od Vijeća ministara da se pokrene procedura donošenja sasvim novog zakona koji će regulisati ovu oblast – dodao je.

Delegat Zdenko Ćosić (HDZ BiH) naglašava da treba cijeniti vrijeme koje je Vijeće ministara izdvojilo za kreiranje budžeta u kratkom vremenu.

Kako je kazao, spada u red onih koji nisu podržali zakon o dopuni zakona o plaćama dužnosnika u institucijama BiH.

Ne bi imalo utjecaja na građane

– Nijedna varijanta se ne bi reflektirala na građane i puka je demagogija kako oni koji su protiv ovog zakona nisu bili solidarni. Ja sam za to da se ne podižu plaće izabranim imenovanim dužnosnicima, a da se podignu plaće ostalim korisnicima Budžeta, kako bi se smanjila razlika u plaćama ove dvije kategorije. Protiv zakona sam bio jer on niti sadržajno niti formalno ne zadovoljava – rekao je Ćosić.

Napominje da postoji inicijativa Vijeća ministara koja jasno zadužuje ministarstvo finansija da izradi prijedlog zakona koji će ovu materiju regulirati, imajući u vidu intenciju većine da se razlika između plaća smanji.