Analiza izvršenja budžeta u rvom polugodištu: pregled poslovanja prema izvještaju Vlade FBiH

24/08/2023
1 minuta čitanja

Današnja sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine označila je usvajanje Izvještaja o izvršenju Federalnog budžeta za prvo polugodište tekuće godine, temeljem preporuke Federalnog ministarstva financija

U navedenom periodu, prihodi, primici i financijska podrška za Federalni budžet iznosili su 2.795,46 miliona KM, što predstavlja 42 posto planiranih sredstava za 2023. godinu. Ovi rezultati premašuju prošlogodišnje ostvarenje za osam posto.

U okviru ukupno prikupljenih sredstava, prihodi od poreza iznosili su 2.418,63 miliona KM, dosežući 50 posto planirane vrijednosti. Ovo predstavlja rast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Neporezni prihodi su iznosili 145,57 miliona KM, dok su tekući transferi iznosili 81,49 miliona KM. Prihodi ostvareni putem finansiranja budžeta iznosili su 149,77 miliona KM.

U pogledu prihoda od indirektnih poreza, prvih šest mjeseci su donijeli ukupno 983,20 miliona KM, čime se ostvarilo 47 posto planiranih sredstava za 2023. godinu. Ova brojka je porasla za 15 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na strani rashoda i izdataka, ukupni iznosi su iznosili 2.739,03 miliona KM tijekom prva dva kvartala ove godine. Najveći dio ovih izdataka odnosi se na tekuće transfere i druge tekuće rashode, sa ukupnim iznosom od 2.025,34 miliona KM. Ovaj rezultat predstavlja rast od 14 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Najveći rashodi u okviru tekućih transfera u prvih šest mjeseci 2023. godine su bili za redovne mjesečne transfere, s posebnim naglaskom na isplate penzija koje su iznosile 1.543,66 miliona KM. Također, značajni su izdaci bili za doprinose zdravstvenom osiguranju (17,96 miliona KM), naknade za fizički onesposobljene (1,43 miliona KM) te za civilne žrtve rata (12,27 miliona KM).

Ostali značajni transferi obuhvaćaju vojne invalidnine (143,97 miliona KM), sredstva za Zakon o podršci porodicama s djecom (46,07 miliona KM), Zakon o roditeljima njegovateljima (6,10 miliona KM) te sredstva za liječenje boraca (milion KM). Tu su i sredstva za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih boraca (29,52 miliona KM), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (8,97 miliona KM) te sredstva za civilne invalidnine (95,65 miliona KM).

U sektoru zdravstva, transferi su iznosili 40 miliona KM, s najvećim izdvajanjem za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (16,9 miliona KM), sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (16,95 miliona KM) te biomedicinski potpomognutu oplodnju (pet miliona KM).

Subvencije javnim preduzećima iznosile su ukupno 21,38 miliona KM, s najvećim iznosom za JP Željeznice Federacije BiH (10,33 miliona KM redovnog transfera i tri miliona KM za izmirenje obaveza). Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u prvih šest mjeseci ove godine iznosile su 27,54 miliona KM, s najvećim iznosom usmjerenim prema poljoprivredi (26,38 miliona KM).

U pogledu kapitalnih izdataka, iznos koji je ostvaren u prvom polugodištu ove godine iznosi 23,95 miliona KM.

Idina vrh