N1

Autoceste FBiH mogu koristiti javno dobro za izgradnju dionice tunel Prenj koridora Vc

26/07/2023
1 minuta čitanja

Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odlukom dala saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tunel Prenj.

Radi se o 28 zemljišnih čestica nekategorisanog i lokalnog puta čiji status će ostati nepromijenjen i u zemljišno – knjižnoj evidenciji ostaju upisane kao javno dobro. Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dopunjena je i Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo – Ozimice. Dopunom su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranijom odlukom Vlade Federacije BiH.

Idina vrh