Broj onih koji žive u modernom ropstvu u pet godina povećao se za 10 miliona

12/09/2022
1 minuta čitanja

Ujedinjene nacije su saopćile da je stopa modernog ropstva u porastu usljed oružanih sukoba, klimatskih promjena i pandemije koronavirusa.

Prema procjeni UN-ove Međunarodne organizacije za rad (ILO), svaka 150. osoba ili 50 miliona ljudi je pod prisilnim radom ili u prisilnom braku. To je za 10 miliona više u odnosu na prije pet godina. Za ILO ovo su “šokantni” podaci.

“Ničim se ne može opravdati tendencija ovog fundamentalnog narušavanja ljudskih prava. Znamo šta treba uraditi, potreban je sveobuhvatan pristup. Sindikati, poslodavci, civilno društvo i drugi imaju ključnu ulogu”, izjavio je direktor ILO-a Guy Ryder.

ILO je ukazao da moderno ropstvo nije ograničeno samo na siromašne države, tj. da je više od polovine prisilnog rada u bogatijim zemljama. Napomenuto je da su pod prisilnim radom i/ili prisilnim brakom oni koji rade ili su u braku pod prijetnjom, nasiljem, manipulacijom, zloupotrebom moći ili drugim oblikom prinude.

Također je napomenuto da prisilni rad može trajati godinama, a da se dešava da prisilni brak traje doživotno. Procjena je da je 27,6 miliona ljudi pod prisilnim radom, od čega je 3,3 miliona djece. Više od polovine istaknutog broja djece su žrtve seksualne eksploatacije. Pod prisilnim brakom živi 22 miliona ljudi, od čega su dvije trećine žene. Mnoge od njih imaju manje od 15 godina.

Idina vrh