Datum koji kod Sarajlija izaziva podijeljena osjećanja: Od ponosa i sreće, do najveće tuge

06/04/2023
1 minuta čitanja

Na današnji dan 1945. godine glavni grad Bosne i Hercegovine oslobođen je od fašističke okupacije okupatorskog režima NDH, a istog dana 1992. godine fašizam je ponovo pokucao na vrata Sarajeva.

Oslobađanje Sarajeva od fašističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata počelo je 28. marta 1945. godine. Probojem 334. puka obalom Miljacke do Marijin-Dvora u noći 6. aprila završene su ulične borbe u Sarajevu. Do zore je njemačka 181. divizija napustila svoja posljednja uporišta, a u međuvremenu su preko Vraca i Mojmila u južni dio grada ušli i pripadnici 5. crnogorske udarne brigade.

Foto: Historijski muzej BiH

Foto: Historijski muzej BiH

Sarajevo je 6. aprila u osam sati bilo potpuno slobodno, a od tada se 6. april obilježava kao Dan Grada Sarajeva.

Istog datuma, 46 godina poslije, Sarajevo je počelo svoju novu bitku. Grad je u potpunosti opkoljen, a opsada koju su počele snage bosanskih Srba potpomognute JNA i srbijanskim paravojnim formacijama postala je najduža u modernoj evropskoj historiji.


Zločinci sa okolnih brda i okupiranih dijelova grada nisu štedjeli nikoga, tokom opsade ubijeno je više od 11.000 građana Sarajeva od kojih su njih 1.600 bili djeca. Sarajevo se doslovno tuklo, kako je to i naredio osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić kao tadašnji general Vojske Republike Srpske.
“Tuci Velušiće i Pofaliće, tamo nema mnogo srpskog življa”, zapovijedio je Mladić, koji je osuđen i za opsadu Sarajeva, u maju 1992. pukovniku Mirku Vukašinoviću.
Između ostalih, zapaljena je zgrada Pošte čime je grad komunikacijski odsječen od ostatka svijeta, zapaljena je Vijećnica u kojoj je tada bila Nacionalna i univerzitetska biblioteka, granatirane su bolnice, Radio-televizija Bosne i Hercegovine i stambene građevine.
No Sarajevo se kao i te 1945. godine ponovo odbranilo, zahvaljujući hrabrim borcima, pripadnicima MUP-a RBiH, Patriotske lige, Zelenih beretki, te kasnije jedinicama Armije RBiH.

Idina vrh