Deblokirano pet od 14 prioriteta EU

06/06/2023
minuta čitanja

Važno je da konkretni koraci budu poduzeti do jeseni, jer očekujemo da tada Komisija objavi novi izvještaj o BiH u kojem će se ocjenjivati napredak

Za samo četiri mjeseca Vijeće ministara BiH napravilo je značajne iskorake u provedbi pet od 14 prioriteta na putu naše zemlje ka početku pregovora o članstvu u EU. Ovakve ocjene potvrđuje i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović, koji podsjeća da je novi saziv Vijeća ministara BiH u maju utvrdio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, kao prvi od četiri prioritetna zakona koje Evropska komisija traži kako bi se ojačala vladavina prava u BiH. Radi se o prioritetu broj 6.

Brojne strategije

– Napravljeni su i koraci za uspostavljanje saradnje s EUROJUST-om, što je daljnji iskorak u borbi protiv organiziranog kriminala i realizaciji prioriteta broj 7. U prvom kvartalu ove godine usvojeni su i Strategija borbe protiv organiziranog kriminala (prioritet 7) i Akcijski plan za provođenje Strategije u području migracija i azila za period 2021. – 2025. godina (prioritet 8), potpisan je Pravilnik o radu Nacionalne/zajedničke kontakt-tačke za saradnju s Europolom (prioritet 7), utvrđen Prijedlog zakona o slobodnom pristupu informacijama (prioritet 12), a u toku je izrada Programa integriranja BiH u EU (prioritet 2) – kaže Dilberović.

Dilberović: Otvaranje pregovora - Avaz

Dilberović: Otvaranje pregovora. Avaz

Podsjeća da su u prošloj godini usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (prioritet 7), upućene su u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH (prioritet 10), te je usvojen određen broj strategija važnih za bolje upravljanje javnim finansijama (prioritet 14), unapređenje zaštite ljudskih prava (prioriteti od 9 – 13) i borbu protiv terorizma (prioritet 7).

– Odranije je poznato da su usvojene izmjene izbornog zakonodavstva u vezi s Mostarom (prioritet 1), donesena je odluka o ukidanju odredbi o smrtnoj kazni u Ustavu RS (prioritet 10), usvojen Poslovnik o radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (prioritet 3), Strategija za rad na predmetima ratnih zločina (prioritet 5), Strateški okvir i Akcijski plan za reformu javne uprave (prioritet 14) – kaže Dilberović.

Sljedeća faza

Napredak u ispunjavanju 14 obaveza i dalje je osnova za procjenu Evropske komisije jesmo li ispunili uvjete za otvaranje pregovora o članstvu.

– Važno je da konkretni koraci budu poduzeti do jeseni, jer očekujemo da tada Komisija objavi novi izvještaj o BiH u kojem će s posebnom pažnjom ocjenjivati napredak u realizaciji 14 ključnih prioriteta. U prvih pola godine napravljeno je dosta važnih koraka. Za sljedeću fazu u procesu – otvaranje pregovora o članstvu, politika i institucije u BiH trebaju uraditi svoj dio posla, a Evropska komisija dati ocjenu da je ostvareni napredak dovoljan u pogledu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta – naglašava direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.

Dilberović pojašnjava da je s odlukom da BiH odobri status kandidata EK precizirala osam konkretnih koraka koje vlasti trebaju poduzeti. Među njima su donošenje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, ali i novog zakona o VSTV-u, zakona o sprečavanju sukoba interesa na državnom nivou i zakona o sudovima BiH.

Idina vrh