Direktor službe za zajedničke poslove oslobođen od optužbe da je nezakonito koristio službeno vozilo

12/02/2024
1 minuta čitanja

Sud Bosne i Hercegovine je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Dragan Šojić, kojom je optuženi Dragan Šojić oslobođen od optužbe, jer krivično djelo za koje se optuženi teretio zakonom nije propisano kao krivično djelo.

Optužnicom Tužilaštva BiH Dragan Šojić se, između ostalog, teretio da je, u svojstvu službenog lica, obavljajući poslove direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, kao i poslove zamjenika direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, prekoračio granice svog službenog ovlaštenja, a koja se odnose na korištenje službenih vozila te da je iskoristio službena ovlaštenja na način da je potpisao evidenciju o prisustvu na poslu tzv. šiht-listu i to: 2019. godine za februar, juni, juli, septembar, oktobar i novembar, zatim 2020. za mart, juni, septembar i oktobar, te 2021. za maj, oktobar i novembar, kao i 2022. za januar, februar i mart. Pa je tako, iako svjestan da upisani podaci o njegovom prisustvu na poslu nisu tačni, a na osnovu kojih evidencija je vršen obračun plata i toplog obroka, pribavio za sebe imovinsku korist u iznosu od 15.563,58 KM, te za isti iznos oštetio budžet Bosne i Hercegovine.

(Sud BiH)

Idina vrh