Evo kako Fadil Novalić želi spasiti “profesoricu” Sebiju Izetbegović

11/04/2023
minuta čitanja

Hoće provjeru ustavnosti Zakona o visokom obrazovanju KS, ne bi li bila ništavna odluka kojom je poništen magistarski rad Sebije Izetbegović

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH kojeg je Sud BiH prvostepeno osudio na četiri godine zatvora u aferi „Respiratori“, zatražio je da Ustavni sud FBiH provjeri ustavnost Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Ovaj zakon stupio je na snagu 2022. godine nakon što ga je Skupština KS usvojila.

Novalić, očigledno, želi pomoći direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović, kojoj je poništena titula magistra, a Kantonalna inspekcija naložila je poništavanje njenog doktorskog rada. Žele osporiti Zakon na osnovu kojeg su joj poništena zvanja. 

U dopisu koji je Ustavni sud dostavio Skupštini KS navodi se da je u toku postupak za ocjenu ustavnosti postupka usvajanja Zakona o visokom obrazovanju KS.

Iz dokumenta je vidljivo da je Novalić zahtjev podnio 3. aprila.

Ustavni sud FBiH - Avaz

Dopis Ustavnog suda FBiH upućen Skupštini KS. Avaz

– Radi daljeg vođenja postupka pred ovim sudom, potrebno je da u skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH dostavite odgovor na navode iz zahtjeva premijera FBiH u roku od 30 dana od dana prijema ovog akta. Ukoliko traženi odgovor ne dostavite u ostavljenom roku, Ustavni sud FBiH će nastaviti postupak po zahtjevu podnosioca i postupak voditi na temelju podataka koji se nalaze u spisu ovog suda – navodi se u dopisu.

„Avaz“ je u posjedu Novalićevog zahtjeva u kojem se u obrazloženju navodi da je Zakon o visokom obrazovanju usvojen uz kršenje odredbi Poslovnika Skupštine KS.

– A slijedom toga i Ustava FBiH, jer kršenje Ustava FBiH posljedično proizilazi iz kršenja odredbi Poslovnika Skupštine KS – naveo je Novalić na početku zahtjeva od 17 stranica.

Prema odredbi člana 133. Poslovnika, istakao je Novalić, zakonodavni postupak obuhvata fazu razmatranja nacrta i fazu razmatranja prijedloga zakona.

Zahtjev - Avaz

Zahtjev Fadila Novalića upućen Ustavnom sudu FBiH. Avaz

– Skupština je na drugom nastavku 52. radne sjednice koji je održan 10.5. 2022. godine usvojila Nacrt Zakona o visokom obrazovanju, a u nastavku 54. radne sjednice koja je održana 30. 8. 2022. usvojila je Zakon o visokom obrazovanju. U provodenju jedinstvenog zakonodavnog postupka počinjene su brojne povrede odredbi Poslovnika – piše u zahtjevu.

Dalje se dodaje:

– Prekršen je član 137. stav (2) Poslovnika koji glasi:

„Nacrt zakona pretresa se na sjednici Skupštine po isteku roka od 14 dana od dana dostavłjanja poslanicima.

U roku iz prethodnog stava, Zakonodavno-pravna komisija i druga nadležna tijela Skupštine dužna su razmotriti način i o tome dostaviti izvještaj Skupštini sa mišljenjima, primjedbama i prijedlozima”.

Kršenje člana 137. stav (2) Poslovnika nužno je dovesti u vezu sa čl. 23. i 27. Poslovnika, kao i u vezu sa članom 71. i članom 106. alineja četvrta Poslovnika.

Član 23. glasi:

“Radi olakšanja rada i unapređenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog skupštinskog rada, Skupština obrazuje svoja stalna, povremena i privremena radna tijela.

Radna tijela formiraju se isključivo za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, za razmatranje i davanje mišljenja i prijedloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje Skupština donosi”.

Član 27. u relavantnom dijelu glasi:

“Stalna radna tijela imaju obavezu da razmatraju pitanja iz svoje nadležnosti koja su na dnevnom redu narednog zasjedanja Skupštine i o tome podnesu izvještaj na skupštinskom zasjedanju”.

Zahtjev - Avaz

Zahtjev Fadila Novalića upućen Ustavnom sudu FBiH. Avaz

Navedeni su i drugi navodno prekršeni članovi Poslovnika.

– U skladu sa naprijed navedenim, a imajući u vidu ulogu i nadleżnost Ustavnog suda Federacije BiH koji osigurava primjenu i poštivanje Ustava Federacije BiH, predlaże se Ustavnom sudu FBiH da donese presudu – navodi se na kraju Novalićevog zahtjeva.

Zahtjev - Avaz

Zadnja strana Novalićevog zahtjeva upućenom Ustavnom sudu FBiH. Avaz

Presuda bi, prema njegovom zahtjevu, sadržavala dvije stavke:

-1. Utvrđuje se da Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) nije saglasan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer postupak njegovog donošenja nije proveden u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo („Slużbene novine Kantona Sarajevo“- Drugi novi prečišćeni tekst, br.: 41/12, 15/13, 47/13 i 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20).

2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Ako bi Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo bio proglašen neustavnim, odluka rektora UNSA-e Rifata Škrijelja o poništenju magistarskog rada Sebije Izetbegović bi također bila ukinuta.

Idina vrh