Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu: Zapadni Balkan i BiH prioritet su za Evropsku uniju

13/08/2023
minuta čitanja

Kroz razgovore s našim partnerima u Ministarstvu sigurnosti BiH i kroz obnavljanje radnog aranžmana planiramo jačati saradnju

Nakon uspostave pune operativne saradnje s EUROPOL-om Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je potpisivanje sporazuma s Frontexom odredilo kao naredni važan zadatak na putu ka evropskima integracijama.

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex od 2009. godine sarađuje s nadležnim tijelima BiH za migracije i upravljanje granicom. Opći okvir saradnje definiran je radnim aranžmanom o operativnoj saradnji s Ministarstvom sigurnosti.

Brojne oblasti

Iz Frontexa su istakli kako je saradnja s BiH u brojnim oblastima na dobrom nivou te da su dva službenika za vezu raspoređena na zapadnom Balkanu kako bi olakšali razmjenu informacija, implementaciju zaključenih sporazuma i osigurali koordinaciju zajedničkih aktivnosti i operativne saradnje između agencije i zemalja regiona.

BiH je uspostavila kontaktne nacionalne tačke Frontexa u strukturama državnih vlasti od zaključenja radnog aranžmana 2009. godine. Kako navode iz Frontexa, namjera obje strane u budućnosti je nastavak jačanja saradnje.

– Kroz razgovore s našim partnerima u Ministarstvu sigurnosti BiH i kroz obnavljanje radnog aranžmana planiramo jačati saradnju. Pod uvjetom zaključivanja statusnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, Frontex bi, također, bio spreman pokrenuti zajedničke operacije s izvršnim vlastima na teritoriji BiH – istakli su.

Kako su dodali, BiH i regija zapadnog Balkana u cjelini prioritet su za Evropsku uniju, uključujući Frontex, u pogledu migracija i upravljanja granicama. Ovo se ogleda u broju zajedničkih operacija i inicijativa za izgradnju kapaciteta koje ova agencija provodi u regionu.

Naša zemlja je korisnica dva projekta tehničke pomoći pod vodstvom Frontexa finansiranih iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU. U pitanju su fondovi IPA migracija i IPA granična sigurnost.

Izgradnja kapaciteta

– U okviru ovih projekata tehničke pomoći Frontex uključuje vlasti BiH u obuku i druge aktivnosti izgradnje kapaciteta u oblastima kao što su: granične provjere, nadzor granice, provjera i ispitivanje migranata, pronalazak lažnih dokumenata, pronalazak vatrenog oružja, planiranje nepredviđenih situacija, operacije vraćanja, opća obuka na engleskom jeziku za službenike granične policije, opća obuka iz osnovnih prava, stvaranje mreže stručnjaka za integrirano upravljanje granicom, razvoj Nacionalnog koordinacionog centra za razmjenu informacija između vlasti u Bosni i Hercegovini, razvoj sistema koji omogućava registraciju migranata i kompatibilan je s Eurodacom, bazom podataka s otiscima prstiju EU – navode.

Direktno učešće

Status države članice za Bosnu i Hercegovinu bi značio direktno učešće u upravljanju Agencijom kroz imenovanje člana i zamjenika u Upravnom odboru Frontexa.

Članstvo u EU bi potencijalno proširilo operativnu podršku agencije, uključujući kroz zajedničke operacije i druge operativne aktivnosti koje ova agencija obavlja na teritoriji država članica EU, ali i kroz Evropski sistem nadzora granica i Evropski sistem informacija i autorizaciju putovanja, zaključili su iz agencije.

Službenik sa sjedištem u Beogradu pokriva BiH, Crnu Goru i Srbiju, dok službenik sa sjedištem u Tirani pokriva Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, navode iz Frontexa.

Idina vrh