Inspekcija naložila UNSA-i da poništi diplomu doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović

04/04/2023
1 minuta čitanja

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je 3. aprila izdala rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu nalaže da u skladu sa članom 77 Zakona o visokom obrazovanju KS oglasi nevažećom diplomu doktora medicinskih nauka Sebiji Izetbegović.

U skladu sa navedenim članom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, visokoškolska ustanova je obavezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove.

Rok za izvršenje donesene upravne mjere je 15 dana od dana prijema rješenja, uz napomenu da je Univerzitet u Sarajevu dužan u roku od tri dana, nakon isteka roka za izvršenje dostaviti Inspektoratu dokaz o izvršenju Rješenja.

Podsjetimo, krajem marta ove godine Sebiji Izetbegović je oduzeto zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Za poništenje njenog akademskog statusa bilo je 30 glasova za, osam suzdržanih i četiri protiv. Ranije je Senat odlučio poništiti zvanje magistra aktuelnoj direktorici KCUS-a na vanrednoj sjednici na kojoj se razmatrala analiza komisije na osnovu prikupljene dokumentacije provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu.

Idina vrh