Foto: Facebook

Kemal Ademović: Zakon o sukobu interesa završen, dok se zakon o sudovima BiH još uvijek razmatra

22/02/2024
1 minuta čitanja

Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH, iznio je informacije o trenutnom stanju zakonodavnih inicijativa u zemlji. Prema njegovim riječima, zakon o sukobu interesa je završen, dok se zakon o sudovima BiH još uvijek razmatra, posebno u vezi s pitanjem sjedišta.

Ademović je istaknuo da ovi zakoni mogu biti brzo razmotreni na Vijeću ministara ako postoji politička volja te ako ne postoje zahtjevi za kombiniranjem s drugim zakonima. Naglasio je da će, ukoliko politička volja postoji, ovi zakoni biti pripremljeni za sjednicu Predstavničkog doma koja će se održati 28. februara.

Očekuje se da će ove zakonodavne inicijative imati značajan utjecaj na pravosudni sustav u Bosni i Hercegovini, te će njihovo usvajanje doprinijeti jačanju vladavine prava u zemlji. Slijedi pažljivo praćenje daljnjih razvoja u vezi s ovim pitanjem.

Idina vrh