Komisija nije podržala Izvještaj o radu VMBiH u vezi s Ministarstvom komunikacija i transporta BiH

24/07/2023
1 minuta čitanja

Komisija je primila k znanju Izvještaj o radu Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Na sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržan je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Elektronsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostavljanje i primjena“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Komisija nije podržala Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na rad Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Povodom razmatranja ovog izvještaja, Komisija je usvojila zaključke kojima traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da Komisiji dostavi informaciju šta je dosad urađeno na realizaciji zaključaka sa tematske sjednice Komisije: Primjena krivičnih odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini – trenutno stanje i prijedlozi za izmjene zakona. Navedene zaključke je usvojio i Predstavnički dom PSBiH na 8. sjednici.

Također, Komisija traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da, u saradnji sa Agencijom za poštanski saobraćaj BiH, pripremi i Komisiji dostavi informaciju u vezi sa izradom novog Zakona o poštanskom sistemu u Bosni i Hercegovini. Navedena informacija treba da sadrži i stav nadležnih entitetskih ministarstava, kao i mišljenja tri javna poštanska operatera u Bosni i Hercegovini.

Komisija traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da Komisiji dostavi i informaciju šta su Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, nadležna entitetska ministarstva i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine do sada učinili na realizaciji strateškog projekta izgradnje autoputa/brze ceste Sarajevo-Beograd te novu i potpunu informaciju o prenosu javnih ovlaštenja iz svih oblasti koje je realizovalo Ministarstvo, kako je utvrđeno ranije donesenim zaključcima Komisije.

Komisija je primila k znanju Izvještaj o radu Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, te Godišnji izvještaj o poslovanju Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koji uključuje izvještaj nezavisnog revizora o reviziji za 2021. godinu.

Povodom razmatranja Izvještaja o radu Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Komisija je usvojila zaključak kojim traži od generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH da se, na osnovu zakonskih odredbi koje propisuju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, budućim prijemom državnih službenika i zaposlenika u Direkciji otkloni značajan debalans na štetu zaposlenih Bošnjaka i Hrvata.

Radi odsustva predstavnika institucija, Komisija je s dnevnog reda skinula Izvještaj o radu Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i Izvještaj o radu Regulatorne agencije za komunikacije za 2021. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Idina vrh