KS: Za razvoj male privrede izdvojeno 8,5 miliona KM

13/05/2024
minuta čitanja
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2024. godinu.

Po riječima resornog ministra Zlatka Mijatovića, plan je inovativan, obogaćen novim programima i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. Za njegovu realizaciju u Budžetu Kantona Sarajevo planirano je 8,5 miliona KM.

“U planu za 2024. godinu zadržali smo programe koji su se u prethodnim godinama pokazali kao uspješni. Od ukupno 11 pojedinačnih programa, šest je neizmjenjeno u odnosu na prošlu godinu, dva su unaprijeđena, a osmislili smo tri potpuno nova programa za koje smo sigurni da će privredu Kantona Sarajevo podići na viši nivo”, istakao je ministar Mijatović.

Kako je naveo, program “Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte” ove godine se provodi prvi put.

“Predviđeno je da za 25 subjekata male privrede, registrovanih u 2024. godini, pružimo inkubaciju u Centru za razvoj poduzetništva Javne ustanove ‘Centar za napredne tehnologije’, u tajanju od jedne godine i finansijsku podršku do 30.000 KM. Novina je i Program ‘Poticaj direktnih stranih ulaganja – Podrška za osnivanje pravnog lica’, čiji je osnivač strani ulagač. Za taj program je planiran ukupan iznos od 350.000 KM, a u svrhu pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva. Planirano je da se stranim ulagačima, koji se odluče na osnivanje pravnog lica u Kantonu Sarajevo, dodijele sredstva u maksimalnom iznosu do 70.000 KM”, naveo je ministar Mijatović.

Za razliku od prethodnih godina, po riječima ministra, podržat će se i novoosnovani poslovni subjekti kroz program “Poticaj za ulaganja poslovnih subjekata registrovanih u 2023. i 2024. godini”.

“Ovo kategorija ranije nije bila prepoznata na ovaj način, a veoma je značajna za razvoj privrede Kantona Sarajevo. Programe ‘Obezbjeđenje kreditiranja pod povoljnijim uslovima’ i ‘Poticaj za unapređenje poduzetništva u IT industriji, industriji globalnih poslovnih servisa, metalskoj industriji i drvnoprerađivačkoj industriji u svrhu novog zapošljavanja’ smo unaprijedili za ovu godinu i izmjenama prilagodili zahtjevima privrednika metalske i drvnoprerađivačke industrije”, naglasio je ministar.

Programi koji su se prethodne godine pokazali uspješnim, planirani su i ove godine, a riječ je o programima “Podrška za osnivanje poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti” i “Podrška mladima za osnivanje poslovnih subjekata”. Za ova dva programa je obezbijeđeno 1,5 miliona KM.

Također, kao i prethodnih godina, Godišnjim planom predviđeni su i programi koji se implementiraju već dugi niz godina, i to: “Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, primjene standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja”, sa ukupnim planiranim iznosom od 1.000.000 KM, “Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvaliteta” sa ukupnim planiranim iznosom od 500.000 KM i “Poticaj razvoja ženskog poduzetništva” sa iznosom od 500.000 KM. Za ova tri programa, kojima se u osnovi vrši subvencioniranje/refundiranje troškova subjekata male privrede izdvojeno je ukupno 2.000.000 KM u tekućoj kalendarskoj godini.

“Bitno je naglasiti da smo ove godine izmijenili Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede. Suština izmjene jeste da je povećan limit ograničenja za učešće na javnim pozivima s dvije na tri godine, uzastopno i da je smanjen limit koji ograničava korisnike da ponovo učestvuju na javnim pozivima s dvije na jednu godinu, računajući od zadnje godine u kojoj su sredstva odobrena.

Plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2024. godinu dostupan je na linku:

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/ii_godisnji_plan_provodenja_programa_razvoja_male_privrede_za_2024._godinu_1.pdf

Idina vrh