Magoda s direktorima institucija kulture BiH: Uposlenicima isplaćene plate za maj

01/06/2024
1 minuta čitanja

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda održao je danas sastanak s direktorima institucija kulture Bosne i Hercegovine kako bi razmotrio izazove i buduće korake nakon nedavnog usvajanja Zakona o privremenom sufinansiranju institucija kulture i obrazovanja, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina.

U maju su izvršene uplate plata za uposlenike pet institucija, koje su sufinansirane putem Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo: Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, te Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH.

Uprkos tome, ministar Magoda naglašava da su ove institucije i dalje suočene s izazovima zbog kašnjenja u isplatama plata od januara do maja ove godine, s obzirom na to da je primjena Zakona o sufinansiranju počela tek u maju.

Stoga je ministar uputio apel ostalim nadležnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za povećanje grant sredstava, kako bi ove institucije kulture mogle premostiti trenutne izazove.

Ministar Magoda također ističe da će situacija biti značajno povoljnija u 2025. godini, kada će institucije imati cjelogodišnje sufinansiranje plata i doprinosa za sve zaposlene.

Također se podsjeća da će Vlada Kanton Sarajevo putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade sufinansirati Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH, odnosno putem Rektorata Univerziteta u Sarajevu Zemaljski muzej BiH.

Usvojen jednoglasno na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 26. aprila 2024. godine, ovaj zakon označava prekretnicu u podršci kulturnim radnicima i njihovoj egzistenciji.

Važno je naglasiti da ovaj zakon ne ulazi u ingerenciju države, već se fokusira isključivo na sufinansiranje plata zaposlenih i osiguravanje prosperiteta i kontinuiranog rada institucija kulture u Bosni i Hercegovini, saopćio je Press KS.

Idina vrh