Medicinski fakultet ponovo brani Sebiju Izetbegović, poslali zahtjeve Škrijelju

11/04/2023
minuta čitanja

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu usvojilo je zaključak kojim se zahtijeva izjavljivanje žalbe na Rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 3. aprila 2023. godine.

Ovim rješenjem je naloženo Univerzitetu u Sarajevu da poništi doktorsku diplomu direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović.

Medicinski fakultet istovremeno traži da mu se dostavi kopija spomenutog rješenja i izražava punu spremnost da, na osnovu analize argumentacije navedene u obrazloženju istog, ponudi argumentaciju koja bi se koristila u žalbenom postupku.

Medicinski fakultet poslao dopis

U dopisu se navodi da je Nastavno-naučno vijeće jučer održalo 4. redovnu sjednicu te je upoznato sa odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu od 29. marta, Rješenjem Rektora Rifata Škrijelja od 9. marta, kao i sa pozivom za 35. vanrednu sjednicu Senata Univerziteta u Sarajevu zakazanu za četvrtak, 13. aprila 2023. godine.

Traže da im se dostavi rješenje

Vanredna sjednica je sazvana sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je spomenuto rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojim je naloženo Univerzitetu da poništi doktorsku diplomu Sebije Izetbegović.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2226049876653945&output=html&h=325&slotname=8895676496&adk=519682771&adf=3666530115&pi=t.ma~as.8895676496&w=390&lmt=1681238159&rafmt=1&format=390×325&url=https%3A%2F%2Fraport.ba%2Fmedicinski-fakultet-ponovo-brani-sebiju-izetbegovic-poslali-zahtjeve-skrijelju%2F&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1681238159094&bpp=1&bdt=197&idt=100&shv=r20230406&mjsv=m202304060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D08c763ca42a355cc-22397b796ada00a9%3AT%3D1672321628%3ART%3D1681237860%3AS%3DALNI_MYgmNPUc57rCoVR64c4v1yiC3oRBQ&gpic=UID%3D00000b999e578741%3AT%3D1672321628%3ART%3D1681237860%3AS%3DALNI_MbNcQkceYOH3qs1zX8l4COI80Jmlg&prev_fmts=390×325&correlator=7124423696642&frm=20&pv=1&ga_vid=1501485116.1672321628&ga_sid=1681238160&ga_hid=2090108830&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=844&u_w=390&u_ah=844&u_aw=390&u_cd=32&u_sd=3&adx=0&ady=2252&biw=390&bih=659&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759837%2C42532089%2C44759876%2C44759927%2C42532185%2C42531645&oid=2&pvsid=3835642370202773&tmod=1635166606&nvt=1&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C390%2C0%2C390%2C844%2C390%2C659&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=umh7fgg7eN&p=https%3A//raport.ba&dtd=804

Upoznati kroz medijske izvještaje

Vijeće tvrdi da je kroz izvještaje pisanih i elektronskih medija upoznato da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove donijela Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu naređuje da primijeni član 77, Stav 1 i 2 Zakona o visokom obrazovanju u vezi sa stjecanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović.

“S obzirom na činjenicu da Univerzitet u Sarajevu – Medicinskom fakultetu nije dostavljeno pomenuto Rješenje Inspektorata prosvjetne inspekcije, a da postoji objektivna mogućnost da se njegovim izvrśenjem nanese velika šteta studentima, ugledu Fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, kako u domaćoj, tako i u medunarodnoj akademskoj i široj javnosti, Vijeće smatra da je izjavljivanje žalbe, ne samo pravno dopušteno i moguće, nego i da predstavlja akademski imperativ da se iskoriste svi dopušteni pravni mehanizmi.

Na osnovu svega navedenog donesen je zaključak kao u dispozitivu”, navodi se u dopisu Vijeća.

Dalje se navodi da bi, uvažavajući činjenicu da je diplomu doktora medicinskih nauka Sebija Izetbegović stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, osporavanjem takve diplome nanijela velika šteta ugledu Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta, kako u domaćoj, tako i u međunarodnoj akademskoj i široj javnosti.

“Medicinski fakultet je svoj ugled mukotrpno gradio desetljećima i svako urušavanje takvog ugleda imalo bi neprocjenjivu štetu, ne samo za Fakultet, nego i za Univerzitet u Sarajevu”, navodi Vijeće.

Idina vrh