Mostarci podigli krivične prijave protiv Kordića, Marića i Grebovića zbog deponije Uborak

21/07/2023
1 minuta čitanja

Aktivisti građanske inicijative “Jer nas se tiče” su podigli krivične prijave protiv Direktora JP “Deponija” d.o.o. Mirhada Grebovića, gradonačelnika Mostara Maria Kordića, Predsjednika Gradskog vijeća Mostara Salema Marića i ostalih osoba za stanje na deponiji Uborak.

Član i aktivista Građanske inicijative “Jer nas se tiče” Fuad Hujdur ističe da su prijave podignute protiv osoba koje su odogovrne za teško stanje deponije Uborak i izazivanje požara prema osnovanim sumnjama tužilaštva, koje će kako ističe, to utvrditi prilikom istrage.

“Prijavu smo izvršili zbog sumnje da su navedene osobe dozvoljavajući rad J.P. ‘Deponija’ d.o.o. Mostar, smještene na lokaciji Uborak, protivno propisima koji uređuju ovu oblast prekoračili granice svoje službene dužnosti, te ne obavljajući službene dužnosti zatvaranja nelegalne deponije djelovali u korist J.P. ‘Deponija’, sve na štetu građana grada Mostara i MZ Vrapčići i Bijelo Polje time povrjeđujući njihova prava” kazao je Hujdur.

Dodatni razlog za podizanje prijava je sumnja aktivista da su kršenjem propisa, propuštanjem nadzora i neobavljanjem svojih službenih dužnosti ugrozili čistoću zraka i tla na širem području i direktno utjecali na pogoršanje uslova života ljudi, te da su na taj način 18.jula.2023. godine učestvovali u izazivanju opće opasnosti izazvane požarom na deponiji.

“Iako je stara deponija već više od decenije zatvorena i trebala je biti adekvatno sanirana, i nije u vlasništvu JP Deponija, ovo preduzeće je ipak proteklih mjeseci na tom dijelu odlagalo veću količinu plastike i najlona. Upravo je na tom dijelu 18. jula 2023. godine došlo do izbijanja požara. Naime, tada se dogodio još jedan u nizu požara na deponiji i to na staroj plohi koja je odavno trebala biti sanirana”, naglasio je Hujdur.

Podsjeća, da se ova građanska inicijativa već četiri godine bori za zatvaranje deponije Uborak, koja svojim postojanjem već decenijama zagađuje okolinu i ozbiljno narušava zdravlje stanovnika južnog sliva rijeke Neretve, a pogotovo onih koji žive u njenoj neposrednoj blizini.

Iz udruženja “Jer nas se tiče” odavno upozoravaju odgovorne osobe Grada Mostara da vrijeme za rješenje problema zvani deponija Uborak polako ističe i svakim danom su sve odlučniji u svome zahtjevu da se ista zatvori i pronađe nova lokacija koja neće uticati na ljudske živote.

“Nadamo se da će tužilaštvo opravdati naša očekivanja i reagirati u skladu sa zakonom. Mi i dalje ostajemo vjerni našim ciljevima: Zatvaranje i sanacija postojeće te iznalaženje nove lokacije za JP Deponija”, poručili su aktivisti iz Mostara.

Idina vrh