Može li se uopšte ispraviti

Dolaskom Almira Džuve na čelo OSA/OBA BiH, naišli smo na različite komentare ali i očekivanja. Jedni su apsolutno nezadovoljni, drugi misle da se preko noći ili bar dvije mogu promijeniti stvari nabolje, treći su skeptici, jednostavno jer su takvi. Najviše su podijeljeni oni koji ne znaju svrhu bitisanja Agencije niti njene osnovne postulate, te samim tim ni prevažnost uloge ove Agencije u kvalitetu života u BiH.

Jedno je sigurno, što reče jedan na silu pripadnik službe. Neću sigurno pripravnički staž odrađivati, na vikendici u Mijanovićima, niti oko kuće na Aneksu. Da mi je da saznam kaže čime se služba bavi. Ovo nije nikakava šala, naime prethodni direktor je svoje radnike u bezbroj navrata angažovao na vlastitim privatnim posjedima. Nije uzimao u obzir ni da li su stari radnici ili mladi. Bitno je da se ne bune, svakako imaju plaću od države a i topli obrok pa se domaćin ili domaćica oko toga nisu morali cimati.

Biće jako puno strpljenja, profesionalnog optimizma, povučenih diplomatskih veza staviti u funkciju da bi se koliko toliko ispravilo na prvi pogled neispravivo.  Potrebno je naime, strukturu poslušnika , licemjera, klimoglavaca zamjeniti stručnim kadrom čiji će zadatak biti prezentacija  realne slike prijetnji, izazova i rizika) našeg društva, sa svim nedostacima i kadrovskim promašajima koji rade u korist štete BiH.

Zbog toga je dobro da je Džuvo Almir došao na čelo Agencije. Čovjek je pun energije. Bez krupula je u poslu. Stranački neopterećen. Etnički rasterećen. Do novembra 2015 godine do kada je bio na čelu Agencije stvorio ju je kao respektabilan faktor u obavještajnoj zajednici, a on sam važio kod stranih diplomata i šefova patnerskih obavještajnih službi kao neko na koga se može ozbiljno računati u svakom momentu. Trebaće Džuvi da raščisti i sa nametnutim kadrovima koji su u inostranstvu, a račune polažu samo onome koji ih je na to mjesto postavio ali ne i službi. Naravno, treba povratiti poljuljano povjerenje između terenskih kancelarija ali obzirom da tamo postoje još uvijek kadrovi koji su iskusili njegovu profesionalnost ostaje iskrena nada da će ovaj lik napraviti renesansu službe i vratiti OSA/OBA BiH a time i našu državu na trasu ozbiljnih integracijskih tokova.

Ne treba zaboraviti takođe, da Džuvo ima fantastične veze koje je stekao kao diplomata u Briselu pri NATO misiji iz koje se vratio ne bez mrlje u karijeri već kao neko ko je našim više i niže rangiranim pripadnicima DKP pokazao na koji način se reprezentuje država. U ovom slučaju BiH.

S toga je dobro da se Džuvo vratio na čelo službe  i okruži se ljudima koji kao ni on neće praviti razlike među ljudima samo zato što su pravoslavci, katolici, muslimani. Okružiće se Bosancima i Hercegovcima jedino se tako ovako nabujala a toliko iskrivljena Drina može bar malo ispraviti.