Na Zemlji će od sredine novembra biti osam milijardi ljudi, Indija će od 2023. imati najviše stanovnika

Ujedinjene nacije su objavile procjenu da će od 15. novembra na planeti biti osam milijardi stanovnika. Očekuje se da će Indija od sljedeće godine biti najmnogoljudnija zemlja na svijetu.

U izvještaju je navedeno da je rast svjetske populacije u 2020. bio manji od jedan posto, što se desilo prvi put od 1950.

Izgledno je da će do 2030. na Zemlji biti 8,5 milijardi stanovnika, do 2050. 9,7 milijardi, a da će do 2080. biti 10,4 milijarde stanovnika. Očekuje se da će se do 2100. zadržati broj od 10,4 milijarde.

Najveći rast broja stanovnika do polovine 21. stoljeća bit će u Kongu, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Filipinima i Tanzaniji.

Predsjednik Populacijskog odjela UN-a John Wilmoth je istakao da je okvirna procjena da će od 15. novembra biti osam milijardi stanovnika. Ukazao je da postoji mogućnost da se to desi koji dan ranije ili koji dan kasnije.