Vijesti.ba

Najavljen novi set fiskalnih zakona za federaciju BiH: Intervju s zamjenikom ministra finansija i trezora Muhamedom Hasanovićem

25/02/2024
1 minuta čitanja

U ekskluzivnom intervjuu za Vijesti.ba, zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Muhamed Hasanović, otkrio je detalje o trenutnoj ekonomskoj situaciji u zemlji i najavio skori dolazak novog seta fiskalnih zakona, što bi moglo značiti najveću fiskalnu reformu do sada.

Hasanović ističe da je ekonomska situacija izazovna, s dugotrajnim političkim, institucionalnim i ekonomskim problemima. Ipak, ističe da je zabilježen rast GDP-a u 2023. godini, te rast izvoza i investicija, ali naglašava potrebu za strukturalnim reformama, jačanjem poslovnog okruženja i poboljšanjem transparentnosti u upravljanju javnim finansijama.

Govoreći o planovima za jačanje fiskalne politike, Hasanović ističe potrebu za smanjenjem javnog duga, povećanjem transparentnosti u trošenju javnih sredstava i poboljšanjem efikasnosti poreznog sistema. Također naglašava potrebu za modernizacijom poreske administracije i stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja radi privlačenja domaćih i stranih investicija.

Na pitanje o potrebi strukturalnih reformi u ekonomiji BiH, Hasanović ističe ključnu ulogu unapređenja poslovnog okruženja i privlačenja investicija za održivi ekonomski razvoj zemlje, naglašavajući važnost olakšavanja administrativnih procedura, poboljšanja pravne sigurnosti i razvoja infrastrukture.

Hasanović također govori o važnosti donošenja novog seta fiskalnih zakona za BiH, naglašavajući potrebu za reformama u poreznom sistemu, upravljanju javnim finansijama i borbi protiv korupcije. Ističe da je pripremljen novi set zakona koji će biti predstavljen javnosti, a koji bi mogao označiti ozbiljnu fiskalnu reformu.

Na kraju, Hasanović ističe važnost unapređenja efikasnosti i transparentnosti javne nabavke u BiH radi efikasnog trošenja javnih sredstava i promocije integriteta u javnom sektoru, te najavljuje planove i projekte za unaprijeđenje ovog segmenta.

Ovaj intervju pruža uvid u ekonomsku situaciju Bosne i Hercegovine, te najavljuje važne korake koje zemlja planira preduzeti kako bi unaprijedila svoju fiskalnu politiku i poslovno okruženje. S predstavljanjem novog seta fiskalnih zakona, BiH pokazuje odlučnost u ostvarivanju održivog ekonomskog razvoja i poboljšanju životnog standarda svojih građana.

Idina vrh