Nakon sjednice Senata UNSA: Objavljeni zaključci o provjeri diplome Sebije Izetbegović

10/11/2022
1 minuta čitanja

Sa Univerziteta u Sarajevu oglasili su se nakon današnje vanredne sjednica Senata ove visokoškolske institucije.

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas je na vanrednoj sjednici raspravljao o diplomama generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izebegović i lidera Naroda i pravde Elmedina Konakovića.

Senat je zaključio da diploma Elmedina Konakovića nije sporna te da ne sadrži nikakve nepravilnosti, a zbog dalje analize diplome Sebije Izetbegović koja je postdiplomski studij započela u Hrvatskoj, a nastavila i završila u Sarajevu, Senat Univerziteta je zatražio od Medicinskog fakulteta u Sarajevu da formira ad hoc komisiju koja bi još jednom istražila i pregledala dokumentaciju Sebije Izetbegović, zbog određenih nepravilnosti koje je utvrdio Senat.

U međuvremenu, u cijelosti su objavljeni zaključci Senata koji se tiču diplome Sebije Izetbegović, koje prenosimo u cijelosti:

  1. Obavezuje se članica Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu da u postupku provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu, dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i nositeljice javne funkcije, putem ad hoc komisije izvrši dodatne provjere i Senatu Univerziteta u Sarajevu, dostavi pisani izvještaj sa cjelokupnim spisom (dokumentacijom), te u postupku dodatnih provjera zatraži pisano izjašnjenje dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice, kao i pisana izjašnjenja drugih službenih lica posredstvom kojih su vođeni ovi postupci na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Dokumentacija iz tačke 1. ovog zaključka treba da sadrži odgovarajuću javnu ispravu imenovane o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (uvjerenje o položenim ispitima), isprave vezane za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa na postdiplomski studij imenovane, kao i druge relevantne isprave.

Rok za realizaciju ovog zaključka iznosi 30 dana.

Idina vrh