Nihad Uk pročitao ekspoze, ovo su obećanja koja je dao

24/03/2023
minuta čitanja

Nihad Uk, mandat za sastav nove Vlade Kantona Sarajevo pročitao je ekspoze u Skupštini Kantona Sarajevo. 

Prenosimo ga u cijelosti: 

Prvi put sam stao za ovu govornicu prije nešto više od deset godina, kao vijećnik u Općinskom vijeću Centar a potom kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i uvijek sam s poštovanjem govorio. Govorio sam sa željom da poštovanje i sam zaslužim, ne samo ja lično, nego i funkcija koju obnašam i institucija koju predstavljam. Kao mandatar za sastav nove Vlade i kao, nadam se, nakon vašeg glasanja, premijer, imam još veće poštovanje, kao što je veća i težina zadataka koji se pred mene postavljaju te nivo odgovornosti koji mi je povjeren.

Mi političari ogledalo smo mnogo čega. Naš ugled trebao bi biti proporcionalan ugledu onoga što predstavljamo. Ne smijemo nikad zaboraviti da svi mi ovdje zajedno predstavljamo Sarajevo, grad simbol. Simbol stradanja, ali i otpora, otvorenosti, simbol sporta i umjetnosti, simbol dobrog humora i hrane, komšiluka i gostoprimstva. Pored toga što smo simbol, moramo biti i stvarnost svega ovoga na šta smo ponosni. Naš zajednički zadatak je da ovoj sali, a na taj način i našem Kantonu, vratimo dignitet koji je u proteklim godinama nerijetko izostajao. Mi ne dolazimo iz iste političke porodice, ali želim da vjerujem i radit ću na tome da nam zajednička misija bude da ovaj grad i ovaj kanton zaista budu centar Bosne i Hercegovine, centar svega što je dobro.

Na ovome baziram svoj lični i profesionalni put. Pozivam sve nas da zajedno budemo na visini zadatka koji nam je povjeren, u tome ću vam uvijek biti prijatelj i partner.

Dugo sam razmišljao o preuzimanju ove funkcije. Kao najmlađi mandatar za premijera Kantona Sarajevo osjećam dodatnu odgovornost pred građanima i građankama kantona, ali i prema mladima iz cijele Bosne i Hercegovini. Svojim predanim angažmanom želim ih potaknuti da učestvuju u procesima, preuzimaju odgovornost i kreiraju našu zajedničku budućnost.

Mi ovdje možemo biti najveći eksperti za sve probleme koji tište Kanton, ali malo toga ćemo uspjeti bez podrške građanki i građana. Pod podrškom pritom ne podrazumijevam slijepo slijeđenje naših zahtjeva, odluka i rada, već konstruktivan odnos u kojem je kritika uvijek poželjna, osuda ako je zaslužena, a pohvala samo pod uslovom izvanrednosti u radu. Smatram da se podrazumijeva da svi mi moramo preuzeti odgovornost za posao koji nam je povjeren i ispunjavati obećanja koja smo dali, imajući na umu da smo ovdje zato što smo izabrani i imenovani od građana i građanki.

Da bismo naše sugrađane i sugrađanke ohrabrili da budu aktivni i konstruktivni sudionici našeg rada, potrebna je naša potpuna otvorenost koju ću kao premijer omogućiti.

Dostupnost građanima i građankama mora biti neupitna. Samo tako ljudi mogu doživljavati
bilo koju vlast kao svoju i stvari od javnog interesa kao svoje lične. A upravo to, da se prema stvarima od javnog interesa odnosimo kao prema ličnim, ono je što nam je prijeko potrebno.

Nažalost, Sarajevom se nije baš uvijek domaćinski upravljalo, jer da jeste imali bismo daleko manje problema sa čistoćom grada, kvalitetom zraka i vode, javnim prevozom i brojim drugim izazovima. Sarajevo se mora vratiti na evropsku scenu metropola.

Nova Vlada neće kretati od početka. Imamo dobre temelje i koristim ovu priliku da se zahvalim prethodnoj vladi, kao i vama koji ostajete dio tima. S namjerom koristim riječ tim, jer je ovo zajednički posao.

Prethodna Vlada Kantona Sarajevo pokazala je da se politika može voditi drugačije. Transparentan i građaninu orijentisan pristup prepoznat je širom naše domovine a neka od uspješnih rješenja su prepisana i u drugim kantonima.

Govorio sam o tome da mi kao političari moramo voditi računa o tome šta predstavljamo i ponašati se u skladu s tim. Ova Skupština i Vlada moraju biti ogledalo Sarajeva koje će isticati njegovo dostojanstvo, ali isto tako naš Kanton mora biti ogledalo dostojanstva naše Bosne i Hercegovine. Sarajevo je glavni grad. S koje god pozicije djelovali, to moramo imati na umu i pomagati i naše sportiste i naše umjetnike i naše poljoprivrednike i naše povratnike i naše slabije razvijene sredine ma u kojem se dijelu Bosne i Hercegovine nalazili. Samo tako ćemo postići da budemo glavni grad i u srcima svih naših ljudi.

Sa zadovoljstvom najavljujem da će se naši sugrađani i sugrađanke voziti u novim tramvajima, da ćemo proširiti tramvajsku prugu do Hrasnice i trolejbusku liniju do Vogošće, sadržajno obogatiti naše olimpijske planine nastavkom započetog investicijskog ciklusa u sportsku i rekreativnu infrastrukturu, sagradit ćemo Univerzitetsku biblioteku, Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi. Opredijeljeni ćemo biti da košarkaška i rukometna Bosna, te Željezničar i Sarajevo dobiju podršku kako bi se vratili na stare staze slave. Nastavljamo još snažnije ulagati u mlade, porodicu i nauku.

Mi Bosanci i Hercegovci smo navikli da je vrlo malo perioda u našoj historiji bilo bez brige i srkleta. Tako je i danas. Naša država, društvo, naš kanton nalazi se u izazovnom periodu uzrokovanom globalnom privrednom i energetskom krizom, odlaskom mladih i obrazovanih ljudi kao i očitoj političkoj polarizaciji. Nada i vjera u bolje sutra postale su rijetkost. Vratimo ih zajedničkim radom.

Ministarstvo pravde i uprave

Glavni fokus aktivnosti Ministarstva pravde i uprave u narednom mandatu bit će na digitalnoj transformaciji javnog sektora u Kantonu Sarajevo i izmjenama propisa potrebnim da se ova transformacija dogodi. Digitalizacija će podići kvalitetu usluge građankama i građanima Kantona, koji će do kraja ovog mandata svojim digitalnim potpisom preuzimati dokumente, aplicirati, tenderisati, plaćati usluge i obavljati druge slične radnje što je ustaljena praksa u cijeloj Evropi.

Nadalje, u cilju usaglašavanja pravnog okvira s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i implementacijama presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde i uprave će predložiti amandmane na Ustav Kantona Sarajevo kao i tekst Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo. Ministarstvo će u narednom mandatu biti i nosilac aktivnosti u vezi s mapiranjem koraka potrebnih za ustavno-pravnu reformu Kantona Sarajevo, a u skladu s dugoročnim ciljem transformacije Kantona u Sarajevo grad-kanton po uzoru na brojne evropske prijestolnice.

Ministarstvo će nastaviti aktivnosti iz prethodnog mandata koje se odnose na jačanje kapaciteta pravosudnih institucija i jačanje Ureda za borbu protiv korupcije i osiguranje kvalitete Kantona Sarajevo, kroz trajno rješavanje statusa Ureda i njegovih nadležnosti koje bi bile utvrđene posebnim zakonom.

Ministarstvo zdravstva

Prvi korak u ovom mandatu će biti izrada Strategije razvoja zdravstva u Kantonu Sarajevo s jasno postavljenim, ali mogućim i održivim ciljevima i mjerama.

Pojačat ćemo sistem digitalizacije cijeloga sistema što je jedan od najvažnijih segmenata bolje i ekasnije iskorištenosti kadrovskih i materijalnih kapaciteta. Optimizirat ćemo odnos nemedicinskog i medicinskog kadra, koji je, prema svjetskim standardima, sada u ogromnom disbalansu na štetu medicinskog. Ministarstvo će se u ovom mandatu kadrovski pojačati i popuniti nedostajuća radna mjesta, što će omogućiti bolju organizaciju i efektivniji rad.

Obratit ćemo izrazitu pažnju na pojačanu promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Opravdanost ulaganja u preventivne programe pokazala se prošle godine, kada je od 10.000 pregledanih u sklopu skrining pilot-projekta 500 osoba otkrilo maligne promjene na vrijeme.

Nastavit ćemo i sa nabavkom najboljih ortopedskih pomagala za osobe s invaliditetom, jer je poboljšanje kvalitete njihovog života naš najvrjedniji cilj. Prioritet će nam biti prevencija i očuvanje zdravlja naših građanki i građana.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Nigdje se kvaliteta svakodnevnog života građanki i građana ne vidi kao kroz djelovanje u komunalnom sektoru. Gradska čistoća je prioritet. Ne samo da ćemo grad držati čistim tako što ćemo uložiti u naša kantonalna preduzeća, već ćemo i pozvati građane i građanke na saradnju kroz kontaktni centar. Podizanje svijesti o čistoći pomoći ćemo i aktivnim radom komunalne policije.

U prethodnom mandatu izradili smo studiju opravdanosti analize različitih opcija za tretman otpada koja se povezuje s održivim upravljanjem otpadom i vrlo brzo ćemo morati donijeti odluku u kojem pravcu želimo ići.

Ono u što sam siguran već danas jeste da je pitanje zbrinjavanja otpada, njegovo pametnije, ekonomski isplativije i ekološki opravdanije zbrinjavanje bazirano na konceptu cirkularne ekonomije, opredjeljenje kojim ću se voditi, nadam se uz vašu podršku.

Nastavit ćemo ulaganje u vodovodnu i odvodnu infrastrukturu i stavit ćemo naglasak na naše zelenilo. Pošumljavanje na obroncima grada, ali u samom gradu će postati svakodnevnica.

Želimo da građanke i građani osjete naš trud i da zajedno držimo grad čistim kao da se radi o našim dvorištima. Čistoća je ogledalo grada, a Sarajevo zaslužuje samo najbolje. Ekasnije upravljanje našim preduzećima postići ćemo osnivanjem Sarajevskog holdinga, digitalizacijom i objedinjavanjem strateških javnih nabavki za komunalni sektor.

Borba za okoliš je borba za evropsko Sarajevo. Aktivnosti na poboljšanju kvalitete zraka preklapaju se po različitim resorima, ali ih je važno spomenuti i u ovom kontekstu.

Kontinuitet u razvoju javnog gradskog saobraćaja kao mjere kojom se potiče smanjenje broja privatnih automobila na ulicama, implementacija projekata iz Zelenog akcionog plana poput proširenja mreže biciklističkog saobraćaja i jačanje kapaciteta Centra za upravljanje kvalitetom zraka, neki su od koraka ka boljem zraku i zdravijem Sarajevu.

Nastavit ćemo štititi vjetrokoridore i obezbijediti transparentnije procese planiranja i gradnje.

U naredne četiri godine završit ćemo projekat utopljavanja javnih objekata i dalje raditi na proširenju mreže centralnog grijanja. Nastavljamo sa zamjenom malih kućnih ložišta i pokrenut ćemo projekat poticajne ugradnje solarnih panela u individualnoj stambenoj gradnji i u procesu izrade registra bespravne gradnje i mjera za sanaciju problema nastalih ignoriranjem ovog višedecenijskog problema koji je sasvim sigurno doprinio i lošoj kvaliteti zraka u gradu.

Nastavit ćemo poticajnu stanogradnju putem boračkog i kantonalnog stambenog fonda, ali i poticajima za rješavanje stambenog pitanja mladih porodica.

Ministarstvo saobraćaja

Javni prevoz je krvotok svakog modernog grada. Sarajevo zaslužuje nastavak intenzivnog investiranja u javni prevoz. Mogu obećati da ćemo se sljedeće godine voziti u novim tramvajima, jer je prethodna vlada već uplatila 15 komada. Nedugo zatim, tramvaji će, nakon 35 godina, kad je prvi put ucrtana u planskoj dokumentaciji, voziti i prugom do Hrasnice.

Vozit ćemo se u ovom mandatu i trolejbusom do Vogošće, a novi i bolji javni prevoz će imati moderni saobraćajni centar s adaptivnim upravljanjem raskrsnicama. Tako će za tramvaj uvijek biti zeleno svjetlo i sve veći broj građanki i građana će birati javni prevoz umjesto sopstvenog automobila.

Usluge javnog prevoza će se plaćati elektronski, a planskom dokumentacijom ćemo otvoriti mogućnost za novi ciklus investiranja. Nema razloga da tramvaj ne dovedemo na Dobrinju i na Šip. Ulaganje u održivi električni transport je ne samo naša budućnost, nego će doprinijeti i čišćem zraku.

Nastavit ćemo saradnju sa Željeznicama Federacije BiH na poboljšanju usluga prevoza vozom od Tarčina do Ilijaša. Pomoći ćemo da se sagrade parkinzi i pristupne rampe kako bi veći broj građanki i građana odlazak u urbani dio Sarajeva obavljao javnim prevozom.

Izgradnja pješačke i biciklističke infrastrukture mora dobiti veću važnost. Gledamo kako evropski gradovi prolaze kroz transformacije, posebno u strogom centru, gdje je kretanje pješke ili biciklom daleko poželjnije nego automobilom. U vezi s ovim, naći ćemo način i da proširimo ponudu električnih bicikala ai i da stimulišemo korištenje električnih automobila.

Resor saobraćaja će biti jedan od najvidljivijih i osjetim ushićenje najavljujući sve ove projekte.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Socijalna politika je ogledalo jednog društva, te shodno tome nastavit ćemo osnaživanje sistema socijalne zaštite kroz nove zakonodavne okvire uz podršku struke.

Prioriteti rada ovog Ministarstva bit će borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu. To, između ostalog, podrazumijeva jačanje kapaciteta centara za socijalni rad koji su okosnica socijalne zaštite, a u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim najranjivijim kategorijama.

Također, prioritet će biti i unapređenje međuresorne saradnje u zaštiti navedenih skupina, nastavljanje procesa transformacije ustanova socijalne zaštite i osiguranje razvoja i dostupnosti socijalnih usluga na razini lokalne zajednice. Također, nastavit ćemo s osnaživanjem hraniteljstva kao najadekvatnijeg oblika alternativne zaštite za djecu bez roditeljskog i starijih bez porodičnog staranja te povećanjem naknada korisnicima.

Kontinuirano ćemo raditi na programima započetim u ranijim mandatima, a detaljno
pobrojanim u Programu skupštinske većine. Nastavit ćemo reformu tržišta rada, posebno stavljajući akcenat na ciljanu kvalikaciju i prekvalikaciju radne snage u skladu sa zahtjevima tržišta rada, boreći se protiv odlaska mladih iz našeg Kantona i države.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mi kao administrativno sjedište i glavni grad Bosne i Hercegovine imamo dodatnu
odgovornost da sigurnosni sektor funkcioniše besprijekorno. Strateško opredjeljenje Vlade
Kantona Sarajevo bit će jačanje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ljudskim resursima, modernizacijom stare i nabavkom nove opreme te rješavanje infrastrukturnih projekata kako bi obavljanje poslova i radnih zadataka Uprave policije moglo biti podignuto na najveću moguću razinu.

Ministarstvo privrede

Ministarstvo privrede će intenzivno raditi na prilagođavanju zakonskih propisa potrebama savremenog tržišta i poslovanja. Pored toga, Ministarstvo će, osim ustaljene podrške lokalnim samoupravama u uređenju poslovnih zona, raditi i na uspostavi poslovne zone „Doglodi“, jedne od najvećih poslovnih zona na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će biti u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo. Ministarstvo će, također, raditi na izradi Zakona o preduzetničkoj infrastrukturi. Shodno Strategiji razvoja Kantona Sarajevo za period 2021. – 2027. Ministarstvo privrede će s ciljem razvoja strateških grana privrede raditi i na izradi Zakona o poticaju strateškim granama privrede, kao i daljnjem unapređenju poticajnih programa za razvoj poduzetništva.

Ministarstvo će donijeti novi Zakon o turizmu i Turističkoj zajednici Kantona Sajraevo i novu Strategiju razvoja turizma te niz drugih dokumenata koji će jačati poziciju i razvoj turizma i Turističke zajednice Kantona.

Ministarstvo privrede prepoznaje i valorizuje značaj razvoja olimpijske infrastrukture i širenje sadržaja na Bjelašnici i Igmanu, pa će, stoga, u prvom redu raditi na realizaciji obnove višegodišnjih započetih projekata na ovim planinama, ali i kreiranju potpuno novih sadržaja kao što su nove skijaške staze, vertikalni transport, uključujući gondolu, pješačke i biciklističke staze, dječiji ljetni i zimski parkovi i drugo.

Ulaganjem u planinarsku infrastrukturu podignut ćemo nivo ponude u planinarstvu koji je u ekspanziji kod rekreativaca a ujedno predstavlja veliki adut Kantona za razvijanje „outdoor“ turizma.

Globalne društvene promjene pokazale su važnost i značaj domaće proizvodnje hrane i
nacionalne neovisnosti u oblasti proizvodnje energije, stoga je ovo Ministarstvo opredijeljeno kontinuirano ulagati u razvoj poljoprivredne proizvodnje, kao i razvijati ekasne instrumente za strateško upravljanje i korištenje prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije što, prije svega, znači istraživanje prirodnih resursa na području Kantona i uspostavljanje registra koncesionih polja. Uz jasno detektovanje prirodnih bogatstava, na ovaj način se doprinosi i jačanju transparentnosti kod dodjela koncesija za korištenje prirodnih dobara.

Ministarstvo je već započelo aktivnosti u cilju osnivanja prvog javnog pogona za proizvodnju peleta i javnog preduzeća za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, pa će ti projekti biti prioritet.

Kao bitan segment ukupnog privrednog ambijenta prepoznajemo i opće veterinarsko zdravlje i radimo na jačanju sigurnosti hrane, ali i građana i građanski na ulicama pa su stoga projekti humane depopulacije pasa i mačaka. Tu je neizostavno spomenuti i petogodišnji projekat osjemenjivanja u govedarstvu što je također u vrhu prioriteta ovog Ministarstva.

Na kraju, s ciljem da ovaj Kanton bude prepoznat kao mjesto ugodnog življenja i prosperitetnog poslovanja, Ministarstvo privrede će nastaviti ulagati u tehnološku modernizaciju, ekološku i digitalnu tranziciju malih i srednjih poslovnih subjekata. S ciljem pravovremene podrške privredi Ministarstvo je u prethodnom mandatu razvilo i osposobilo e-platformu s najsavremenijim softverom za dodjelu poticajnih sredstava u Ministarstvu privrede, a cilj je da u 2023. godini platforma postane operativna i dostupna krajnjim korisnicima.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje kao djelatnost od posebnog značaja za Kanton Sarajevo zadržat će i u naredne četiri godine visoko mjesto na skali prioriteta ove Vlade. Započeta implementacija obrazovne reforme postavljat će nove izazove pred obrazovnu zajednicu na koju obrazovne vlasti u Kantonu Sarajevo moraju prikladno odgovoriti. To će se prevashodno realizirati kroz stalnu stručnu podršku nastavnicima implementatorima reforme, dodatno nansiranje projekata rekonstrukcije i nabavke opreme i materijala.

Obrazovna reforma ciljeve postavlja šire od tradicionalne fokusiranosti u učenička postignuća i poziva na proširenje perspektive tako da sve više obuhvata pitanja dobrobiti učenika, njihove sreće i zadovoljstva ukupnim školskim doživljajem. Svjesni smo da moramo uložiti dodatne napore da transformišemo školski ambijent i osiguramo najbolje, motivirajuće uvjete za rast i razvoj svakog učenika i učenice, posebno se osvrćući na učenike i učenice iz ranjivih kategorija i gradeći široku mrežu podrške kroz inkluzivne prakse.

Nastavit ćemo ulagati napore da zadržimo lidersku poziciju kada je u pitanju obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem ne samo proširenjem broja javnih i privatnih predškolskih ustanova, već i nastavkom subvencioniranja odlaska djece u vrtić kao jedne od najpopularnijih mjera iz prethodnog mandata. Postepeno ćemo uvoditi koncept dualnog obrazovanja nudeći tako što realističniji doživljaj tržišta rada i prilike za zapošljivost i učenje u realnom okruženju našim učenicima i učenicama.

Ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo mora biti kulturni centar regije. Kulturi ćemo vratiti status koji zaslužuje, a kulturnim radnicima i kulturnoj industriji obezbijediti centralno mjesto u našem društvu. Osim izgradnje muzeja Ars Aevi, napokon ćemo završiti zgradu Akademije scenskih umjetnosti, koja je stajala u mjestu do prije par godina.

Nastavit ćemo približavanje kulture građanima i građankama kroz projekat Kultura na ulice.

Igrat će se predstave i svirati koncerti na ulicama našeg grada, a naša Filharmonija će na svoj 100. rođendan po prvi put u historiji imati puni sastav muzičara, što je predviđeno već Budžetom za ovu godinu.

Potaknut ćemo poduzetnike da organizuju koncerte, festivale i da mladi svaki vikend mogu izabrati koncert na koji će ići, a ne da planiraju odlazak u druge gradove kako bi zadovoljili osnovnu potrebu za kulturnim sadržajem. Jazz fest se nakon pauze prošle godine vratio nikad bolji, a pobrinut ćemo se da pružimo potporu njegovom daljem razvoju. Investirat ćemo u audio opremu, prvo u Narodno pozorište, Sarajevski ratni teatar, Bosanski kulturni centar, a onda i u Dom mladih Skenderija, kako bosanskohercegovački i regionalni izvođači ne bi svirali po podrumima, već tamo gdje i pripadaju, u dobro opremljenim koncertnim prostorima.

Kulturni sektor je i industrija. Svaka budžetska marka uložena u nezavisnu kulturu vraća četiri marke kroz ekonomsku aktivnost. Ovo je činjenica zbog koje gradovi i države potiču nezavisnu kulturnu djelatnost.
Nastavit ćemo s poticajima za audio-vizuelno stvaralaštvo, kako bi se u Sarajevu snimale serije i lmovi, kao i s poticajima za kreativne lmske projekte. U Sarajevu mora ne samo da se svira, već i da se snima.

Podržat ćemo i nezavisne kulturne projekte, poput novog Muzeja islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu, Ex-YU rok centra, festivale elektronske i druge muzike, galerije, pojedinačne događaje i, naravno, naš Sarajevo Film Festival. Još jednom ponavljam, kulturna i kreativna industrija je nešto što proizvodi ekonomsku aktivnost, ali je to i industrija koja će vratiti Sarajevu mjesto koje mu pripada, a to je centralno mjesto u regiji.

Sport u Sarajevu je i dalje u vrhu interesovanja, ali, nažalost, danas imamo samo sjećanja na velike rezultate iz prošlosti. Vlada Kantona će učiniti sve da pruži podršku sarajevskom profesionalnom sportu kako bi se vratili na stare staze slave. Kriza sporta u Kantonu Sarajevo nije odlika samo na profesionalnom, već i na rekreativnom nivou. S tim u vezi cilj nam je da naredni period iskoristimo u ulaganje u programe i infrastrukturu rekreativnog sporta.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

Visoko obrazovanje ima poseban značaj za razvoj i transformaciju društva. Kao što sam pomenuo kulturnu i kreativnu industriju u smislu četverostrukog povrata ulaganja kroz ekonomsku aktivnost, na isti način se društvu oduži svako ulaganje u naučno-istraživačku djelatnost. Potrebno je stalno uvećavati iznos za projekte koji će na našim fakultetima otvarati moderne laboratorije kroz koje ćemo dobiti novu generaciju naučnika i naučnica te poduzetnica i poduzetnika. Društvo znanja se dobija intenzivnim ulaganjem, a ne postoji mjesto na svijetu gdje se ulaganje u nauku nije višestruko vratilo.

Cilj nam je da se visokoškolske ustanove razvijaju u naučne centre koji će davati smjernice i biti motor napretka našeg društva i privrede.

Razvoj Kampusa ima potencijal da potpuno transformiše pogled građana i građanki na
sopstveni grad, a konačna izgradnja će staviti Sarajevo na mapu najljepših univerzitetskih centara Evrope. Dovršetak zgrade Akademije scenskih umjetnosti, izgradnja Univerzitetske biblioteke i adaptacija studentskih domova samo su neki od projekata kojim se želimo približiti zacrtanom cilju.

Ministarstvo finansija

Imajući u vidu da je Izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Budžet Kantona Sarajevo za tekuću godinu kažnjen umanjenjem pripadajućih prihoda za 110 miliona KM, akcenat će biti prije svega na neutralisanju negativnih posljedica uzrokovanih navedenim Zakonom. Finansijski izazov ćemo ublažiti ekasnijom naplatom ostalih budžetskih prihoda kao i stavljanjem cjelokupne imovine i javnih dobara Kantona Sarajevo u funkciju s ciljem povećanja upotrebne vrijednosti s jedne strane, a s druge strane osiguranjem dodatnih prihoda budžeta.

Ministarstvo će u narednom periodu dovršiti procese uspostave registra nansijskih obaveza i potraživanja te usvojiti Zakon o registru nansijskih obaveza.

Opredijeljenost Vlade Kantona Sarajevo da poštuje pravosnažne sudske odluke pokazat
ćemo, između ostalog, nastavkom dobre prakse prethodne Vlade osiguranjem sredstva za
isplatu duga zaposlenicima Kantona po osnovu pravosnažnih sudskih odluka iz radnih odnosa.

Ministarstvo za boračka pitanja

Ovu oblast najprije treba sagledati kroz broj potencijalnih korisnika i korisnica boračko-invalidske zaštite u Kantonu Sarajevo, pri tom imajući u vidu da je na prostoru Kantona Sarajevo preko 80.000 demobiliziranih boraca, 8.192 ratnih vojnih invalida korisnika lične invalidnine, 9.056 porodica šehida i poginulih boraca korisnika porodične invalidnine te 781 nosilac najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja zajedno s učesnicima narodno-oslobodilačkog rata. Ako na ove brojke dodamo i članove porodičnog domaćinstva, supruge i djecu, obuhvat korisnika i korisnica ove zaštite je daleko širi nego što je naprijed navedeno.

Ministarstvo za boračka pitanja kroz realizaciju Programa rada u prvom redu kao zadatak ima ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH, ukupno 30 prava, te realizaciju važećih skupštinskih odluka, počevši od Odluke o usvajanju projekta Opsada i odbrana 1992. – 1995., Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o utvrđivanju Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda 1992. − 1995. godine, kao i za period 1941. − 1945., Odluke o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i druge.

Idina vrh