Nikšić: Zadovoljni smo usvajanjem reformskih energetskih i zakona o zaštiti žrtava rata

03/08/2023
minuta čitanja

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić zadovoljan je atmosferom koja karakterizira rad Federalne vlade u prvih sto dana, a radi se o, kako je kazao, novom pristupu koji se temelji na međusobnom povjerenju, dogovoru, kompromisu i konsenzusu

Prema njegovoj ocjeni, taj novi pristup će omogućiti brže reagiranje na brojne izazove, kao i novi reformski zamah i efikasnije djelovanje na rješavanju pitanja s kojima se građani FBiH suočavaju i koja već duže vrijeme opterećuju njihovu svakodnevicu.

O tome, kako ističe u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju, između ostalog, svjedoče i podaci o više od 500 tačaka dnevnog reda, koje su nakon razmatranja, usvojene jednoglasno tokom proteklih deset redovnih i vanrednih sjednica Vlade Federacije BiH.

Uz optimizam koji crpi iz činjenice da su članovi Vlade spremni na novi i produktivniji način rada, federalni premijer podsjeća kako je takav pristup, uz razumjevanje i postojanje parlamentarne većine, već rezultirao konkretnim potezima –  donošenjem seta energetskih zakona, koji su značajni za evropski put BiH, kao i Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na čije je donošenje ta populacija čekala gotovo tri decenije.

Premijer Nikšić, istovremeno, najavljuje intenzivniji angažman Vlade, nove zakonske projekte, uključujući set fiskalnih zakona, koji bi trebao ishoditi bolju poziciju radnika, ali i unaprijediti ambijent za privređivanje i uopće doprinijeti konkurentnosti privednih subjekata u FBiH.

Pritom daje prednost sistemskim u odnosu na, nerijetko, iznuđena i kratkoročna rješenja.

Među prioritete ubraja i stvaranje pretpostavki za efikasniju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, a što, između ostalog, podrazumijeva primjenu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, koji je usvojen 2014. godine.     

Premijer u nastavku razgovora povodom prvih sto dana rada Vlade, govori o naznačenim, ali i drugim odrednicama njenog funkcioniranja u skladu s utvrđenim programskim prioritetima i strateškim ciljevima.

Smatra kako je, radi sagledavanja ukupnog stanja i onoga što se dešavalo u posljednje vrijeme, bitno naglasiti atmosferu unutar same Vlade.

“Imamo jedan potpuno novi pristup i situaciju u kojoj izgrađujemo razumijevanje i međusobno povjerenje. Tokom dosadašnjih deset redovnih i vanrednih sjednica Vlade FBiH sa zadovoljstvom mogu istaći da su sve tačke donesene jednoglasno. Naravno da to iziskuje i puno više truda, rada, dogovaranja i pripremanja sjednica, kao i  tačaka dnevnog reda. Nismo mi baš u svim tačkama isto razmišljali i isto se ponašali. Međutim, kada imamo različite poglede i nešto što dovodi do sukobljavanja mišljenja u pojedinim tačkama, onda odlučivanje odgodimo, ostavimo par dana, razgovaramo, dogovaramo ‘utežemo’ i na kraju donesemo odluke”, pojašnjava Nikšić.

Istovremeno, podcrtava kako je to siguran zalog za budućnost ove Vlade, navodeći kako se dugo bavio sportom i da je kao sportista svjestan da “kakva se god utakmica odigra i što god da se uradi, uvijek možete bolje”, aludirajući pritom kako uvijek ima prostora za korigovanje i za još bolje rezultate.

“Nikada nije u ovoj kombinaciji bila sastavljena Vlada FBiH. Još se navikavamo jedni na druge, razgovaramo, i što  budemo više uspostavljali međusobno povjerenje i dokazivali jedni drugima da možemo vjerovati u ono što radimo, biće sigurno još brži, efikasniji i bolji rad Vlade”, precizira.

Usto, izražava zadovoljstvo činjenicom da su na proteklim sjednicama sve tačke jednoglasno usvojene, što, kako napominje, potvrđuje ispravnost politike kompromisa, dogovaranja, razgovaranja, “a ne traženja stvari zbog kojih ćemo se svađati, dijeliti i na kraju stvarati bespotrebne tenzije”.

Kada se radi o konkretnim uspjesima novog saziva Vlade, Nikšić podsjeća na značaj usvajanja određenih zakona. 

“Sasvim sigurno, kada govorimo o konkretnim potezima i rezultatima to je činjenica da je kroz Vladu usvojen set energetskih zakona koji je na kraju dobio potvrdu glasanjem u Predstavničkom i Domu naroda Federalnog parlamenta, tako da imamo okončanu tu ‘priču’ reformskih energetskih zakona, što je jedan od uslova na ispunjavanju naših obaveza na putu prema članstvu u Evropskoj uniji”, navodi on.

Također, smatra veoma važnim zakon koji je usvojen od Vlade i u oba doma Parlamenta FBiH, a radi se o Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata, koji prvi put ‘prepoznaje’ neke kategorije civilnih žrtava rata poput žena silovanih i izloženih torturi i djece rođene nakon toga.

“Dakle, time se stvaraju pretpostavke za ispunjavanje evropskih demokratskih standarda i sasvim sigurno i pohvale koje smo dobili od predstavnika međunarodne zajednice za set energetskih zakon i ovaj zakon pokazuju da Vlada FBiH i u konačnici Parlament, odnosno parlamentarna većina pokazuju opredjeljenje i spremnost da rade na ispunjavanju uslova na putu BiH prema EU”, precizira federalni premijer.

Odgovarajući na upit o tome šta je planirano, a nije urađeno u proteklih 100 dana i zašto, Nikšić navodi kako iz komunikacije s građanima i predstavnicima političkih partija koje čine parlamentarnu većinu zaključuje kako je to činjenica da do kraja nije dovedena priča o promjeni uprava u javnim kompanijama, agencijama, upravama, odnosno u društvima u kojima Vlada FBiH ima većinski udio i gdje  odlučuje o tome ko će biti na njihovom čelu i ko će provoditi politiku Vlade. 

“To u stvari pokazuje da mi baš i nismo došli ovdje opredjeljeni samo da se bavimo kadroviranjem, ‘sječom kadrova’, nego, prije svega, da probamo usaglasiti i provoditi programe i politike oko kojih smo se dogovorili”, kazao je Nikšić, navodeći kako imaju namjeru da u kompanije i privredna društva u kojima Vlada BiH ima većinski udio dovedu ljude koji će provoditi politiku Vlade.

U kontekstu komunikacije s kategorijama ljudi koji dolaze radi ostvarivanja vlastitih prava i na čemu insistiraju duži vremenski period, a da to u međuvremenu, nažalost, nije riješeno, Nikšić navodi kako bi volio da je bio u prilici riješiti sve te probleme, uz uvjerenje da će biti stvorene pretpostavke za njihovo sistemsko rješavanje.

“Volio bi da smo bili u prilici da za ovih sto dana riješimo sve te probleme, ali to jednostavno i to u konačnici priznaju ti ljudi s kojima razgovaramo baš i nije realno i nije moguće, ali je vrlo važno da kroz ovu atmosferu o kojoj sam govorio, o tome da Vlada radi na način da traži konsenzus, dogovara se, jednoglasno donosi odluke, stvorimo pretpostavke da se te stvari koje ‘vise u zraku’ počnu sistemski riješavati. Mi smo sada u ovih nekoliko poteza uglavnom ‘gasili požare’, a da bi se to sistemski riješilo bitni su i neki zakonski projekti i bitno je i da budemo u situaciji da mi budemo ti koji ćemo kreirati budžet kako bi odgovorili na one prioritete koje smatramo važnim u tom smislu”, pojašnjava Nikšić.

Na upit u vezi s ostvarivanja radničkih prava, a što je uz neophodnost fiskalne reforme, premijer ocijenio veoma bitnim u svom ekspozeu, Nikšić naglašava kako je Vlada FBiH opredijeljenja da da’ svoj doprinos u reguliranju i zaštiti radničkih prava i prava radnika, ali i stvaranju boljeg ambijenta za privrednike u Federaciji BiH.

“Imali smo već niz razgovora kada je to u pitanju i nekih već viđenih situacija kroz koje smo prolazili u mome prvom mandatu premijera FBiH, poput stečajnog postupka u ‘Zraku’, razgovora sa sindikatima, radnicima ili predstavnicima radnika ‘Krivaje’, sa sindikatima rudnika u FBiH i svi su se oni uvjerili i znaju da će Vlada FBiH biti na njihovoj strani i pomagati njihove opravdane zahtjeve”, napominje Nikšić.

U tom kontekstu upozorava kako se pritom mora biti svjestan da postoje i neki koji pokušavaju protestima i pritiskom na Vladu ostvariti nešto što možda i nije realno.

“U svakom slučaju mi ćemo biti aktivni učesnici i tražiti načina kako radnicima stvoriti bolje uslove rada, kako osigurati značajnija sredstva za uvezivanje radnog staža, omogućiti velikom broju radnika da ostvare svoje pravo na penziju koje trenutno nisu u prilici ostvariti zbog toga što im nisu uplaćeni doprinosi i nije uvezan radni staž”, navodi federalni premijer.

Mišljenja je kako se na to pitanje naslanja i set fiskalnih zakona na kojem se, također, intenzivno radi.

“Formirao sam radnu grupu koja potpuno volonterski za potrebe Ureda premijera intenzivno radi na ovim zakonima. Moram reći da smo veliki posao uradili i došli do određenih rješenja koja bi trebali u narednih desetak dana da izdefinišemo kada su u pitanju zakon o doprinosima i smanjenje stope kako bi se rasteretila privreda, te zakon o porezu na dohodak, kao i zakon o minimalnoj plati koji, također, želimo u istom setu zakonskih rješenja da usvojimo, čime bismo praktično i stvorili pretpostavke da zaštitimo prava radnika, ali i omogućili bolji ambijent i veću konkurentnost naših privrednih subjekata”, smatra Nikšić.

Stava je kako će to biti jedna od ključnih reformi, navodeći kako se o tome dugo priča, odnosno da su sve vlade o tome pričale, te da je na aktuelnom sazivu da to u konačnici realizira.

U vezi s tim, ističe kako se nada da će do kraja septembra ti zakoni biti u parlamentarnoj proceduri, kako bi već naredne godine mogli stupiti na snagu.

“Paralelno s ovim kao nasušna potreba jeste rješavanje dubioza koje će sigurno nastati, jer zakoni ne mogu imati nulti efekat. Pokušat ćemo da radimo na stvaranju pretpostavki za uvođenje online fiskalizacije, odnosno da u realnom vremenu sa izdavanjem fiskalnog računa to bude evidentirano u Poreznoj upravi kako bi se izbjegle zloupotrebe prijavljivanja pazara na kraju radnog dana, čime mislimo da ćemo povećati prihode”, kazao je Nikšić, pozivajući se na iskustvo susjednih zemalja koje su na taj način višestruko povećale vlastite prihode.

To, kako navodi, mora biti jedno od paralelnih rješenja u sklopu fiskalne reforme, a što bi trebalo da „osigura stabilne budžetske prihode i da niko od penzionog i ostalih fondova, kao ni socijalne kategorije koje imaju primanja iz Budžeta ne bi bili ugroženi zbog smanjivanja doprinosa i zbog povećanja minimalne plate, tako da sve te stvari budu jedan cjeloviti projekat“.

Kada se radi o saradnji Vlade s Federalnim parlamentom i kritikama na račun (ne)funkcionalnosti zakonodavne vlasti, Nikšić navodi kako opozicione stranke prigovaraju u tom kontekstu, a da „pritom zaboravljaju da u periodu kada su oni bili vlast nije funkcionisala ni zakonodavna ni izvršna vlast, te da se mjesecima nisu sastajali, jedni ili drugi i da se ništa nije donosilo u Parlamentu FBiH“.

“Moram reći da prihvatam jedan dio kritike zbog činjenice da se Parlament nije sastajao iz prostog razloga što je Vlada, a što je uobičajena demokratska praksa svugdje u svijetu, nakon imenovanja povukla sve zakonske projekte i sve materijale koji su od prethodne vlade bili predloženi Parlamentu kako bi to proučili, uvažavajući određene principe, te pregledali i vratili…”, kazao je.

Dodao je kako se, u međuvremenu, pokazalo da Parlament funkcionira, kao i da se prilikom imenovanja Vlade FBiH pokazalo da postoji parlamentarna većina, a što je potvrđeno i kroz usvajanje spomenutih zakona (seta energetskih zakona, Zakona o civilnim žrtvama rata…), izražavajući očekivanje da će Federalni parlament biti suport te da će zajedno s Vladom FBiH rješavati pitanja o kojima je bilo riječi.

“Nemoguće je napraviti fiskalnu reformu i nemoguće je uraditi bilo kakve pomake kada je u pitanju zaštita prava radnika, kao i status privrednih subjekata bez saradnje izvršne i zakonodavne vlasti. Dakle, ono što mi kao izvršna vlast usvojimo i pošaljemo u Parlament važno je da ima parlamentarna većina koja će to ‘ispratiti'”, kazao je, uz iskazano očekivanje da će u narednih 15-tak dana biti finaliziran set fiskalnih zakona, koji će potom biti prezentiran partnerima iz parlamentarne većine, kao i poslodavcima i sindikatu.

Referirajući se na upit o kratkoročnim i dugoročnim prioritetima /ciljevima Vlade FBiH, premijer Nikšić navodi kako je, zapravo, teško razdvojiti te dvije vrste ciljeva.

“Pričali smo puno o fiskalnoj reformi i zakonima. Kada bi kazali da nam je cilj da to usvojimo do Nove godine to bi bio neki kratkoročni cilj, ali to sasvim izvjesno daje efekte na puno dugoročniji period”, pojasnio je.

U osvrtu na dugoročne ciljeve, napominje kako je Vlada FBiH imala određene sastanke s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, kao i sa predstavnicima iz Tužilaštva i Ustavnog suda FBiH, a sa željom da aktuelizira primjenu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, koji je donesen još 2014. godine i koji je stupio na snagu 2015., a koji ni do danas nije zaživio u svom pravom obliku.

“Nema formiranog kolokvijalno nazvanog federalnog ‘USKOK-a’, odnosno posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva koje bi trebalo da istražuje i posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH koje treba da procesuira spomenuta krivična djela. Ključni nedostatak, kako se sada ispostavilo, jeste nedostatak prostora o čemu smo razgovarali i mislim da ćemo vrlo brzo i iznaći rješenje za smještaj i ‘federalnog USKOK-a’ i odjeljenja Vrhovnog suda”, napominje federalni premijer, ocijenivši kako bi i to bio kratkoročni cilj s dugoročnim efektima.

Nadalje, kratkoročnim ciljevima označio je mjere koje je Vlada FBiH poduzela kada se radi o ‘gašenju požara’ poput pokušaja rješenja problema djece oboljele od dijabetesa i djece oboljele od cistične fibroze, te podrške određenim projektima koji jesu kratkoročni „ali svi iziskuju da sljedeću godinu planiramo sistemska rješenja koja će omogućiti tim ljudima da imaju zagarantovana prava, a da ne moraju to da traže na ulici, odnosno da to ne zavisi od toga ko sjedi u Vladi i iz koje političke partije, nego da je to nešto što je što se podrazumjeva i što njima pripada“.

“Naravno da to se ne može tretirati ni kao kratkoročni, niti kao dugoročni cilj, nego kao cilj Vlade FBiH i smatram da to treba da bude cilj bilo koje vlasti i vlade, a to je borba protiv korupcije i kriminala. O tome ne želim da govorim u javnosti da stvaram bilo kakav pritisak na tužilaštva na istražne organe, ali moram reći da za sve ono za što smo dosad utvrdili da postoje, po našem mišljenju, iskazane nazakonitosti da smo to uputili prema nadležnim insitucijama. U ovom trenutku to je naročito izraženo kada su u pitanju autoceste i neki projekti koji se vežu za autoceste, a koji su višestruko više plaćeni. Promijenjeni su ugovori i aneksi, bez odluka nadležnih organa”, upozorava Nikšić.

Također, naglašava kako su to stvari o kojima treba da odlučuju oni koji su nadležni da rade istražne radnje, odnosno da odlučuju o tome postoje li elementi krivičnog djela i da onda na osnovu toga pozivaju na odgovornost.

“Ono na čemu ćemo mi insistirati to je da se te stvari dovedu do kraja, da se kaže da li ima elemenata krivičnog djela, ili da se kaže da to nema, te da skinemo hipoteku s ljudi koji, eventualno, zbog toga bivaju izloženi osudi javnosti”, izričit je federalni premijer.

Na kraju razgovora za Fenu, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić uputio je poruku građanima kojom potvrđuje riješenost novog saziva Vlade da učini sve, u skladu s nadležnostima, kako bi se stanje u državi stabiliziralo i kako bi kompromis i traganje za rješenjima prevladalo određene obrasce/modele ponašanja, koji nisu rezultirali rješavanjem stvarnih problema s kojima se građani suočavaju.

“Želim da iskoristim priliku i da poručim građanima FBiH da će Federalna vlada zaista učiniti sve što je u njenoj moći da imamo stabilno stanje u cijeloj BiH, da ćemo nastaviti s politikom kompromisa, razgovaranja, dogovaranja, traženja rješenja. Možda neki ljudi, koji se nalaze na nekim drugim političkim pozicijama, se mogu baviti politikanstvom, politizirati neke stvari koje nisu za politizaciju, međutim, Federalna vlada se mora baviti stvarnim, svakodnevnim životnim problemima građana i mi ćemo se baviti time u onom obimu i onoliko koliko budemo u prilici i možemo”, poručio je Nikšić.     

Idina vrh