Tv Sa

Općina Centar: Na vijeću odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za porodice Tri plus

31/05/2024
1 minuta čitanja

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći porodicama sa troje i više djece na području općine Centar. Usvojeni  su i prijedlozi odluka o dodjeli u zakup stanova u ulicama Tina Ujevića 27/pr, Kevrin potok 4/pr, Avde Jabučice 30/pr, Čekaluša 23/pr i Armaganuša, saopćeno je iz ove općine.

Većinom glasova prisutnih vijećnika usvojeni su prijedlozi odluka o dodijeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama Maršala Tita 12, Maršala Tita 54 (dvorište) i Tabašnica 11.Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o dodijeli u zakup neposrednom pogodbom poslovne prostorije Općine Centar Sarajevo u Ulici Čekaluša 10.  

Potrebnu većinu glasova prisutnih vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije Općinskog vijeća za obrazovanje, dok Odluka o imenovanju nove članice ove komisije nije imala potrebnu većinu glasova prisutnih vijećnika.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje građevinskog zemljišta na lokalitetu Narodnog pozorišta i lokalitetu Bolnice Jezero u Sarajevu također nije dobio potrebnu većinu glasova.  

Idina vrh