Ovako je Skaka savjetnicima potpisivao naloge za egzotična putovanja i davao enormne stimulacije!

24/05/2023
minuta čitanja

Osim toga je otkriveno da su savjetnici u toku zaposleni u Općinu Trnovo, a nakon dva dana su vraćeni u Grad Sarajevo

Abdulah Skaka (SDA), aktuelni ambasador BiH u Kataru i bivši gradonačelnik Sarajeva, uhapšen je jučer zbog sumnje u zloupotrebe položaja u vrijeme dok je bio na čelu grada (2016.-2020.).

Skaku su uhapsili pripadnici MUP-a KS prema nalogu Tužilaštva KS. Riječ je o akciji „Vizionar“, u kojoj je privedeno više osoba.

Potrošnje budžetskog novca

No, Avaz otkriva šta je budžetski inspektorat Ministarstva finansija KS utvrdio  analizom potrošnje budžetskog novca dok je Gradom Sarajevom upravljao Abdulah Skaka.

Ovi dokumenti poslužili su Tužilaštvu KS da sklopi mozaik kada su u pitanju zloupotrebe vezane za savjetnike.

Njegov period su obilježile izmijene koeficijenata za isplatu plaća, čudne evidencije radnog vremena, stimulacije na plaće, pa čak i službena putovanja na egzotične lokacije.

Posebno je bilo četvero savjetnika Maja Hadžihalilović, Nedim Tvrtković, Erna Čolić i Ensar Eminović.

Dio zapisnika o plaćama - Avaz

Dio zapisnika o plaćama. Avaz

Putovanja savjetnika na desetine lokacija

Konstatovano da je na plaće Erne Čolić za dio 2017. i 2018. godinu isplaćeno 50.816,40 KM. Ona je u tom periodu putovala u Ljubljanu, Istanbul, Ankaru, Konju, Muskat, Zagreb, Tiranu, Bolonju, Mašdad u Iranu, a sve po nalozima Skake. Na račun službenih putovanja za manje od dvije godine joj je isplaćeno 4.831 KM.

Kao savjetnik za pravna pitanja Nedim Tvrtković je u 2017. i 2018. isplaćeno 53.233,22 KM.

Njegova putovanja u Moskvu i Oslo su koštala Grad 2.913 KM.

Maja Hadžihalilović je za dvije godine dobila 54.320,41 KM na osnovu plaća. Za putovanja u Veneciju, Dubrovnik i Beč je dobila 1.040 KM.

Eminović je bio angažovan kraće od dvije godine, a njegove plaće su Grad koštale 38.341,45 KM.

Za to vrijeme je putovao u Podgoricu, Kucing, Beograd, Ankaru, Hag, Budvu, London, Muskat, Dohu, Zagreb, Brčko, Tiranu, Vašington i Tianjin u Kini, što je koštalo Grad 9.191,82 KM.

Inspektor je konstatirao tada da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi nije usklađen sa propisima koji su se u konkretnom slučaju nadzirali kod utvrđivanja pozicija savjetnika. Tako je 2018. godine Rješenjem tadašnjem gradonačelniku naloženo da Pravilnik uskladi sa odredbama Zakona o državnoj službi u Kanton Sarajevo i pripadajućim podzakonskim aktima.

Odbačena žalba

Žalio se Grad na rješenje inspektora, koja je odbačena kao neosnovana.

Samo neke od destinacija gdje su savjetnici odlazili po službenoj dužnosti - Avaz

Samo neke od destinacija gdje su savjetnici odlazili po službenoj dužnosti. Avaz

– Gradonačenik Abdulah Skaka je u periodu februar – septembar 2017. uposlio četiri savjetnika u kabinetu Gradonačelnika: Ernu Čolić, Maju Hadžihalilović, Nedima Tvrtkovića i Ensara Eminovića. Po otvorenom Javnom konkursu Čolić, Hadžihalilović i Tvrtković prelaze u radni odnos u Općinu Trnovo 29. januara 2018. godine. Samo dva dana nakon što su uposleni u Općinu Trnovo, pismenim Sporazumom između Općine Trnovo i Grada Sarajeva o preuzimanju državnih službenika, imenovani savjetnici 31. januara 2018. godine vraćaju se u Gradsku upravu sada kao državni službenici u stalnom radnom odnosu.

Otvaran konkurs

Inspektor je tada naveo da je nejasno zašto je otvaran konkurs za tri državna službenika u Općini Trnovo, a koji su se samo tu zadržali dva dana, a onda opet vraćeni u Grad Sarajevo i to kao stalno uposleni državni službenici. 

Također je navedeno da je nejasno kako su tri Skakina savjetnika sa pozicije stručnih savjetnika u Trnovu dobili šefovska radna mjesta.

Idina vrh