Počela realizacija inicijative zastupnika NiP-a Ademovića i Pobrića: Više od 18.500 dugoročno nezaposlenih dobit će jednokratnu pomoć

Na prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane 28.12.2022. godine, zastupnici Naroda i Pravde Kemal Ademović i Rusmir Pobrić podnijeli su inicijativu da se “s ciljem ublažavanja posljedica inflatornog udara na najugroženije kategorije stanovništva u Kantonu Sarajevo, izdvoji najveći mogući iznos iz Budžeta KS, a koji neće ugroziti njegovu stabilnost, te raspodijeli najugroženijim kategorijama stanovništva: dugoročno nezaposlenim osobama, penzionerima, komunalnim radnicima, osoblju s najnižim primanjima u javnim ustanovama poput higijeničara i sl., onih s najnižim primanjima koji rade teže fizičke poslove – a zadužuje se Vlada KS da sačini klasifikaciju ugroženih kategorija i iznos pomoći koji se može isplatiti.”

Vlada KS obavijestila je da je dijelom prihvatila inicijativu Ademovića i Pobrića, te je u skladu s inicijativom, donijela program o isplati jednokratne pomoći u iznosu od 100,00 KM dugoročno nezaposlenim osobama koje su na evidenciji Službe za zapošljavanje devet i više godina, zatim borcima koji primaju novčanu egestencijalnu naknadu a koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje godinu dana i više i imaju do 57 godina života, kao i najugroženijim kategorijama – korisnicima stalne novčane pomoći.

“Povećanje cijena osnovnih životnih namirnica ionako ugrožene kategorije stanovništva stavila je na sami egzistencijalni rub i mora se učiniti sve da se takvi udare krize ublaže”, naveli su tada iz Naroda i Pravde.

Program obuhvata 18.518 nezaposlenih lica koja su na evidenciji službe devet godina i duže, zatim 2.964 demobilisana borca, te 517 korisnika stalne novčane pomoći.

Riječ je o licima koja su imala status nezaposlene osobe kod JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” na dan 31. decembar 2022. godine, a koja pripadaju navedenim kategorijama.

Realizacija programa čiji je nosilac Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS na čijem je čelu ministrica Ivana Prvulović već je započeta, a svi koji imaju pravo na ovu pomoć dužni su da nadležnom birou dostave potvrdu banke o svom transakcijskom računu, najkasnije do 24. februara 2023. godine. Za ovaj program Vlada je izdvojila 2,2 miliona KM.