Poslodavci od državnog parlamenta traže da im omogući plaćanje PDV-a posljednjeg dana u mjesecu

21/07/2023
1 minuta čitanja

Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske još jednom su pozvali zastupnike Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine da na predstojećoj sjednici prihvate izmjene i dopune Zakona o PDV-u.

Na prethodnoj sjednici Predstavničkog doma 5. jula izglasali su razmatranje izmjena i dopuna Zakona o PDV-u BiH po skraćenom postupku. To znači da se tokom razmatranja predloženih izmjena i dopuna Zakona o PDV-u amandmani mogu ulagati samo na predložene izmjene i dopune.

U saopćenju udruženja poslodavaca je navedeno da predloženim izmjenama, koje podržavaju poslodavci, PDV bi se plaćao posljednjeg dana u mjesecu, a ne desetog u mjesecu, kao što je sada slučaj.

Napomenuli su da je postojeći rok prekratak za pojedine poreske obveznike, naročito ako u ovom periodu imaju dva vikenda i praznik, a ako porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom, roku novčano ga kažnjavaju.

Izmjenama Zakona o PDV-u predviđeno je povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM, čime bi se u značajnoj mjeri pojednostavilo i olakšalo poslovanje mikro i malih preduzeća. 

“Udruženje poslodavaca FBiH je u svom dokumentu ‘Šta poslodavci očekuju od vlasti’ koji smo prošle godine, uoči izbora, poslali svim političkim strankama dostavili naš prijedlog izmjena Zakona o PDV u, a koje imaju za cilj olakšavanje poslovanja, jačanje konkurentnosti i usklađivanje poreske politike u oblasti indirektnih poreza sa državama regiona i državama Evropske unije”, naveli su u UP FBiH.

Osim izmjena Zakona o PDV-u koje će se 24. juna naći pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine, u Udruženju poslodavaca FBiH su tražili izmjenu kojom se ukida pravo na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena. U udruženju poslodavaca naglašavaju da bi se predloženima izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u znatno olakšalo poslovanje.

Idina vrh