Raport saznaje: Inspekcija na Medicini provjerava Sebijin doktorat

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ušli su na Medicinski fakultet u Sarajevu po prijavi za poništenje doktorata direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, saznaje Raport. Raport je pisao o tome da je inspekciji stigla prijava za poništenje doktorata, nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevo poništio magistarsko zvanje Sebiji Izetbegović. U obrazloženju prijave navodi se da nije ispunila obaveze na postdiplomskom studiju.

Odluka o poništenju magistarskog zvanja Sebiji Izetbegović donesena je sa 30 glasova “za”, pet je bilo “protiv” i šest “suzdržanih”. Sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je tada da Izetbegović “nije ispunila sve ispitne obaveze na Medicinskom fakultetu u Sarajevu”.

“Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Univerzitetu i ne postoji”, naglasio je Škrijelj.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2226049876653945&output=html&h=325&slotname=8895676496&adk=2875622190&adf=3275907249&pi=t.ma~as.8895676496&w=390&lmt=1679489983&rafmt=1&format=390×325&url=https%3A%2F%2Fraport.ba%2Fraport-saznaje-inspekcija-na-medicini-provjerava-sebijin-doktorat%2F&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1679489983499&bpp=1&bdt=700&idt=67&shv=r20230315&mjsv=m202303150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D08c763ca42a355cc-22397b796ada00a9%3AT%3D1672321628%3ART%3D1679425904%3AS%3DALNI_MYgmNPUc57rCoVR64c4v1yiC3oRBQ&gpic=UID%3D00000b999e578741%3AT%3D1672321628%3ART%3D1679405303%3AS%3DALNI_MbNcQkceYOH3qs1zX8l4COI80Jmlg&prev_fmts=390×325&correlator=723883382326&frm=20&pv=1&ga_vid=1501485116.1672321628&ga_sid=1679489984&ga_hid=1880312879&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=844&u_w=390&u_ah=844&u_aw=390&u_cd=32&u_sd=3&adx=0&ady=1457&biw=390&bih=659&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759926%2C44759842%2C44759875%2C44777876%2C31073103%2C31073105%2C31073127&oid=2&pvsid=2144586520668368&tmod=1235882988&nvt=1&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C390%2C0%2C390%2C844%2C390%2C659&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=0gPCZLuoDj&p=https%3A//raport.ba&dtd=171

U ponedjeljak je rektor Univerziteta u Sarajevu i zvanično potpisao rješenje.

Kako je za Raport ranije pojašnjeno ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja. Rješenje je poslato Sebiji Izetbegović, Medicinskom fakultetu u Sarajevu, nadležnom Ministarstvu. Svakako rješenje je poslato i Senatu, a putem službenih servisa će se poslati i Službenim novinama u skladu s odlukom Senata.

Poznato je već da upis na doktorski studiji imaju kandidati sa zvanjem magistra. Ranije za medije je to pojasnio i sam rektor. Naveo je da može doći do poništenje doktorata Sebije Izetbegović.

“Budući da se ovom odlukom poništava zvanje magistrice, ova odluka može značiti da će Izetbegović izgubiti i zvanje doktorice nauka te time i profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu”, pojasnio je Škrijelj.