Skupština KS usvojila Zakon o podršci Srebrenici

29/04/2022
1 minuta čitanja

Skupština Kantona Sarajevo usvojila Zakon o posebnim programima KS za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica.

Na prijedlog kluba zastupnika Socijaldemokratske partije (SDP), zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su u nastavku današnje sjednice usvojili Zakon o posebnim programima KS za Srebrenicu.

Ovim zakonom su uređene mjere Vlade KS za usmjerene aktivnosti za održivi povratak, razvojne projekte i obnovu u Srebrenici.

Također su definisane mjere podsticaja i podrške žrtvama genocida i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, licima sa prijavljenim prebivalištima na području ove općine, izbjeglim i raseljenim licima, povratnicima, te licima koja su se vratila sa područja Kantona Sarajevo na područje ove lokalne zajednice od strane institucija KS i njihovim potomcima.

Zakonom je također uređena procedura kojom sva pomenuta lica dokazuju svoj status žrtava genocida, članova njihovih porodica, izbjeglica, raseljenih lica, povratnika, te potomaka svih prethodno pobrojanih.

Propisan je i pristup programima podrške koji se ostvaruje: prijavom privrednog društva, poljoprivredne zadruge, obrta, udruženja građana fondacije ili fizičkog lica koje ispunjava uslove javnih poziva posebne namjene koji se tiče realizacije programa utvrđenih ovim zakonom i dostavljanjem dokaza o ispunjavanju uslova za pristup određenoj podršci po osnovu ličnog statusa.

Zakonom su utvrđeni i posebni programi podrške, međi kojima su: programi obnove i rekonstrukcije objekata, programi podrške infrastrukturnim projektima, programi podrške obrazovanju i radnom osposobljavanju lica, sufinansiranju studija, programi podrške istraživačkim projektima o genocidu, povratku i ljudskim pravima, programi besplatne pravne pomoći, programi podrške investicijama na području ove lokalne zajednice, programi podrške kulturnim, umjetničkim i sportskim projektima, programima mobilnosti visokokvalificirane radne snage, godišnji grant Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, programi podrške udruženjima građana i fondacijama za aktivnost održivog povratka, zaštite ljudskih prava i drugih aktivnosti vezanih za borbu protiv diskriminacije, govora mržnje, građanskog organizovanja na području ove lokalne samouprave, programi učešća u subvencioniranju organizacije javnog prijevoza, programi podrške roditeljima i djeci kroz posebne aktivnosti podrške po rođenju djeteta, redovne podrške roditeljima sa troje i više djece do punoljetstva, te programi podrške ostvarivanja zdravstvene zaštite na području KS.

Utvrđeni su i izvori finansiranja za realizaciju programa, provođenje postupaka za njihovu implementaciju, te izrada plana realizacije nevedenih programa.

Ovim zakonom osniva se i Ured Vlade KS za podršku Srebrenici najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Ured će imati svoje sjedište u Srebrenici i kancelarije u Sarajevu.

Sjednica Skupštine KS je nakon usvajanja ovog zakona prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno informisana.

Idina vrh