Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

16/05/2022
minuta čitanja

Skupština KS utvrdila je Nacrt zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a resorni ministar Omer Osmanović najavio brojne novine za boračku populaciju.  

Iznoseći uvodne napomene na današnjoj sjednici, ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović objasnio je da je to zakonsko rješenje pripremljeno zbog potrebe za redefiniranjem pojedinih dopunskih prava, te da predviđa niz izmjena važećeg zakonskog rješenja.

Kako se navodi, time se ispravljaju uočene manjkavosti, te vrši usklađivanje sa novim propisima donijetim na nivou Federacije BiH.

Ministar Osmanović naveo je da se redefinira pojam 10 godina neprekidnog boravka u Kantonu Sarajevo, na način da će se uvažavati opravdani prekidi.

– Raseljena lica nisu mogla ostvarivati prava na građevinski materijal, pa se to redefinira. Nakon što smo se suočili sa problemom nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja za djecu šehida/poginulog/umrlog/nestalog branioca, u okviru tog zakona predvidjeli smo izuzetak, tako da i djeca mogu ostvarivati to pravo. Definisane su naknade troškova za prijevoz, boravak, liječenja, oslobađanja ličnog učešća u troškovima liječenja. Osim toga, povećali smo utvrđenu kvadraturu zemljišta, sa 400 na 500 kvadrata. Poboljšanje je urađeno i kod dječijeg dodatka… –  naveo je, između ostalog, ministar Osmanović.  

Dodao je da se iz Zakona briše mogućnost povlaštene vožnje u javnom gradskom saobraćaju. To, kako je dodao, nikad nije ni realizirano obzirom da pripadnici te populacije imaju osiguranu besplatan prijevoz. Kako je dodao, ista situacija je kod ostvarivanja prava na stan odnosno kod dodjele stana na korištenje.  

– Kod ostvarivanja oba prava propisani su isti uslovi tako da ćemo dodjelu stana za korištenje brisati u ovom zakonu i na taj način dodijeliti 44 stana u trajno vlasništvo. Naročito sam ponosan na definisanje dodjele novčane pomoći i plaćanje drugog i trećeg stepena obrazovanja po bolonjskom sistemu odnosno stipendiranje ta dva segmenta obrazovnog procesa. Također, redefinisan je i pojam subvencija za grijanje. Dosad je to bilo samo za nabavku ogrjevnog drveta, a sad se to odnosi za grijanje na sve energente. Zbog toga ćemo naredne zime imati četiri puta više korisnika kojima ćemo moći da subvencioniramo troškove grijanja – naveo je ministar Osmanović, konstatirajući da će to biti od velike pomoći u vremenu poskupljenja.  

Objasnio je i da se Nacrtom precizira snošenje troškova dženaza i sahrana i da će biti regulirane situacije u kojima nema ko ukopati umrlog pripadnika boračke populacije.  

Govoreći dalje o novinama, između ostalog, rekao je i da će supruge demobilisanih branitelja imati pravo na određenu egzistencijalnu naknadu u slučaju da su nezaposlene i nalaze se na birou. Određena prava, kako je potcrtao ministar Osmanović, odnose se i na djecu šehida i poginulih branilaca.  

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH trajat će 30 dana.  

 Pred zastupnicima je danas bio i Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo. Međutim, nakon uvodnog izlaganja ministrice Naide Hota-Muminović današnje zasjedanje je prekinuto, a sjednica će biti nastavljena sutra, s početkom u 9 sati, saopćila je Služba za protokol i press KS. 

Idina vrh