Skupština u Goraždu jednoglasna kod rješavanja pitanje gradske tržnice

27/07/2023
minuta čitanja

Skupština BPK Goražde danas je jednoglasno usvojila odluku o pokretanju postupka kupovine nekretnina u naselju Rasadnik. Ovo je za poljoprivredne proizvođače, ali i kupce koji godinama čekaju otvaranje pijace i najznačajnija tačka današnje sjednice

Naime, jedno od prvih obećanja ovog saziva kantonalne vlade je rješavanje pitanja gradske pijace. Pregovori sa Ziraat bankom, inače vlasnikom, počeli su od decembra prošle godine u saradnji sa gradskom upravom, a dogovorena cijena iznosila je 1.266.000 maraka.

U draftu notarskog ugovora bilo je definirano da u prvoj godini po 250.000 maraka kao prvu tranša uplate i grad Goražde i kanton, a da se u naredne četiri godine isplaćuje ostatak do ukupno dogovorenog iznosa.

“Grad Goražde tada je pravio budžet i nisu mogli uplatiti iznos sredstava, mi smo čuvali ta sredstva i mogli smo sa tih 250 000 istupiti međutim nakon dva mjeseca taj dogovor je propao. Gradu Goraždu i gradonačelniku sam ponudio mogućnost da se odreknu mjesečnih transfera u iznosu od 25.000 maraka do isplate samog kredita s tim da bi vlasnik pijace bio Grad Goražde, a ostale nekretnine koje su okolo pripale bi kantonu odnosno bile bi date na korištenje Direkciji za robne rezerve, međutim taj dogovor je propao”, pojasnio je Edin Ćulov, premijer BPK Goražde.

Ćulov ističe da je od tog trenutka u proces kupovine pijace Vlada BPK Goražde krenula samostalno.

“Kad smo dobili grant sredstva onda smo uspjeli da skupimo određeni iznos novaca, na kodu vlade postoji novac predviđen za pijacu i u tom sadašnjem dogovoru koji nije konačan, zato smo danas tražili saglasnost odnosno odluku o daljem nastavku kupovine nekretnina na području Rasadnika u kojem je potrebno da damo 550. 000 maraka potpisivanjem notarskog ugovora, a nastavak bi bio u naredne dvije godine”, ističe Ćulov.

Odluku o postupku kupovine nekretnina u Rasadniku podržala je i opozicija, odnosno Klub SDA koji je ipak problematizirao određena pitanja.

“Jedino što smo problematizirali jeste hitnost donošenja tačke na današnjoj sjednici bez upoznavanja o čemu se u biti radi i u konačnici odgovor na pitanje koji apsolutno nismo dobili je koja je okvirna cijena koju će kanton platiti za nabavku ovog zemljišta jer tokom diskusije smo dobili informaciju da se radi o procijenjenoj vrijednosti od strane banke koja to prodaje negdje oko milion i 266 hiljada, a u dokumentu koji je došao 2022. godine od strane gradske uprave radilo se o cifri od 640 000 maraka. S pravom smo tražili jer to interesuje sve građane našeg kantona”, istakla je Aida Obuća, zastupnica SDA.

Premijer Ćulov tvrdi da je preliminarni dogovor znatno niži te da će u konačnici cijena pijace iznositi cirka milion i 100 000 maraka sa rokom plaćanja od tri godine.

Zastupnik NIP-a Nezim Alagić pojašnjava da je danas suštinski usvojena samo saglasnost na osnovu koje Vlada može definirati uslove kupoprodaje.

“Tačno je da je ranije rađena neka vrsta pregovora, da se govorilo o nekim iznosima, ali to nije stvar koja je dovedena do kraja i nije stvar koja će ostati nepoznata. Po okončanju pregovora na osnovu današnje odluke mi ćemo imati vrlo jasno precizirane uslove kupoprodaje nakon kojih će skupština dati saglasnost za izvršenje takve kupoprodaje ili je neće prihvatiti”, kaže Alagić.

On dodaje da bi pijaca već za 30 do 45 dana mogla biti u funkciji.

“Možda i u kraćem roku, ali je važno da riješimo taj problem i da našim građanima otvorimo objekat same tržnice uz uvođenje dodatnih sadržaja”, kaže Alagić.

Ukoliko bude sve kako se danas čulo već početkom septembra poljoprivredni proizvođači nakon pet godina umjesto na trotoaru svoje proizvode ponudit će unutar pijace.

Idina vrh