Socijaldemokrate iz Lukavca se priključile strankama oko Trojke: Ovo je kraj trgovinama u TK

Predsjednik Naše stranke Edin Forto izjavio je danas da su se Socijaldemokrate iz Lukavca priključili “grupi stranaka koja ima namjeru graditi bolju državu”.

“Ovim okupljanjem prestaje trgovina mandatima u Tuzlanskom kantonu”, istakao je premijer Forto.

Tema pres-konferencije, na kojoj je bio i predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković te predstavnik Socijaldemokrata Lukavac Edin Delić bila je politička situacija u Tuzlanskom kantonu, Federaciji BiH i državi BiH.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2226049876653945&output=html&h=325&slotname=8895676496&adk=3243574555&adf=3468815116&pi=t.ma~as.8895676496&w=390&lmt=1668164598&rafmt=1&format=390×325&url=https%3A%2F%2Fraport.ba%2Fsocijaldemokrate-iz-lukavca-se-prikljucile-strankama-oko-trojke-ovo-je-kraj-trgovinama-u-tk%2F&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1668164597030&bpp=1&bdt=1585&idt=1219&shv=r20221109&mjsv=m202211020101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D2f72c354f5fa4129%3AT%3D1667560602%3ART%3D1667905166%3AS%3DALNI_MasWAge8NLM7-ghdjvLMSQcUCsUlA&gpic=UID%3D00000b7c8ada8d11%3AT%3D1667560602%3ART%3D1667905166%3AS%3DALNI_MaCFGY5OLz_cXamiaMN3x4Icfhx_Q&prev_fmts=390×325&correlator=8401430588099&frm=20&pv=1&ga_vid=2015575234.1667560602&ga_sid=1668164598&ga_hid=112605947&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=844&u_w=390&u_ah=844&u_aw=390&u_cd=32&u_sd=3&adx=0&ady=1298&biw=390&bih=659&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C42531706%2C31070722%2C31070762%2C44770880%2C44775016&oid=2&pvsid=3176319808971758&tmod=1916440421&nvt=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C390%2C0%2C390%2C844%2C390%2C659&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=0uYDyXd6OT&p=https%3A//raport.ba&dtd=1462

“U nizu dešavanja imamo jednu dobru vijest. A to je da nam se priključila stranka koja pokušava promijeniti politički izgled FBiH i BiH. A to su Socijaldemokrate iz Lukavca koja ne samo da ima načelnika, nego ima i predstavnike u skupštini Tuzlanskog kantona”, naveo je Forto.

“Ne treba nas označavat kao osmorka, sedmorka. Ovo je najbolji primjer da se okrupnjavamo, da nas ima sve više. Ne treba se vezati za brojeve nego za principe i programe i ono što pokušavamo uraditi na političkoj sceni. Ovo je jedna odlična stvar jer ovim orkupnjavanjem prestaje trgovina u Tuzlanskom kantonu. Svi ste svjedoci raznih informacija, prelaza stranaka, većine”, kazao je Forto.