Transfer od tri miliona KM Ministarstvu unutrašnjih poslove BPK Goražde

15/08/2023
1 minuta čitanja

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak je sa predstavnicima Vlade Bosanskopodrinjskog kantona razgovarao o prijemu novih policijskih službenika, …

… o obuci kadeta, ali i o transferu od tri miliona KM za nabavku oklopnih vozila i specijalne opreme.

Ministar unutrašnjih poslova BPK Nusret Hubjer, policijski komesar Damir Bogunić i ministar privrede u Vladi BPK Zijad Briga upoznali su ministra Isaka da je u toku procedura za prijem novih policijskih službenika i to 36 za početni čin „policajac“ i četiri za čin „mlađi inspektor“.

Razgovarano je i o obuci kadeta MUP BPK na Policijskoj akademiji Federalnog ministartsva unutrašnjih poslova.

Hubjer i Bogunić su istakli da će uskoro početi testiranje prijavljenih kandidata, te će pozvati predstavnike Ambasade SAD-a u BiH, OSCE-a i EU da prisustvuju procesu testiranja.

Kako su naveli, radi se o do sada najtransparentnijem konkursu u kojem će sve faze testiranja biti video snimane, te su pozvali ministra Isaka da prisustvuje testiranju kandidata.

Jedna od tema razgovora bio je i transfer od tri miliona KM za nabavku oklopnih vozila i specijalne opreme za potrebe Uprave policije MUP-a BPK.

Isak je poručio da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti pružati podršku i prdodubljivati saradnju sa Ministarstvom za unutrašnje poslove BPK, saopćeno je iz FMUP-a.

Idina vrh