Ulaganjem u spis materijalnih dokaza Solakove odbrane nastavljeno suđenje u predmetu “Respiratori”

06/07/2022
minuta čitanja

Ulaganjem u sudski spis materijalnih dokaza odbrane drugooptuženog Fahrudina Solaka, danas je u Sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje u predmetu “Novalić i drugi” u vezi s nabavkom 100 respiratora, vrijednosti 10.530.000 KM, koje je za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) iz Kine uvezla firma “F. H. Srebrena malina”.

Solakova braniteljica, advokatica Marsela Bajramović prezentirala je više dokumenata/materijalnih dokaza koji se odnose na situaciju nakon proglaženja stanja nesreće u FBiH, usljed pandemije koronavirusa polovinom marta 2020. te angažman nadležnih federalnih institucija u vezi sa unabavkom spomenutih respiratora, odnosno korespondenciju između njih, uključujući određene procedure u koordinaciji sa državnim institucijama.

Između ostalog, u sudski spis je uložen – dopis Zavoda za javno zdravstvo FBiH od 30. marta 2020. upućen Uredu Vlade FBiH, koji sadrži popis/pregled potrebnih medicinskih sredstava, uključujući i potrebu za nabavkom 300 respiratora u kontekstu novonastale situacije, a na okolnosti da je Zavod upoznao Vladu s tim potrebama i bio uključen u realizaciju tog plana.

U spis su uloženi – ispis e-maila od 27. aprila 2020. koji se odnosi na ponude respiratora koje su u to vrijeme “dolazile” na adrese različitih institucija, uključujući i Federalnu vladu, te korespondencija putem e-maila između Ambasade NR Kine i Ureda federalnog premijera, kao i dopisi različitih državnih ministarstava i institucija involviranih u proces nabavke medicinske opreme, uključujući i korespondenciju u kontekstu izuzeća od Zakona o javnim nabavkama, odnosno postupanja u slučaju izuzetne nužde.

Prezentiran je i pregled stanja od 22. marta 2020. godine, prema kojem nijedan veleprometnik medicinskih sredstava nije na zalihama imao nijedan respirator, te je u spis uložen i dopis Vlade FBiH, po kojem je od 20. marta bila zadužena za nabavku medicinske opreme.

Dovodeći određene dokaze u kontekst navoda ranije saslušanih svjedoka, Bajramović je prezentirala i više medijskih sadržaja/tekstova koji su opisivali opći kontekst i atmosferu koji su vladali u zemlji i svijetu na početku pandemije, s fokusom na veliku potražnju i poteškoće na planu nabavke medicinske opreme, te enorman rast cijena u tom periodu.

Istovremeno, najavila je i da će ulaganje u spis biti nastavljeno na narednom ročištu te da se radi o setu od oko 100 materijalnih dokaza.

Predsjedavajući Sudskog vijeća, sudija Branko Perić kazao je kako radi efikasnosti i ekonomičnosti postupka Sud ne treba “zatrpavati” dokazima koji su nesporni, te koji se odnose na opći kontekst, podsjećajući da teret dokazivanja nije na odbrani, odnosno da ona nije dužna dokazivati tužbene navode.

Referirajući se na uložene dokaze, zastupnik optužbe tužitelj Džermin Pašić je prigovorio na relevantnost određenih dokaza, podsjećajući kako ne vidi kako Solakov dopis Tužilaštvu KS od 29. aprila 2020., koji je odbrana uložila, a u kojem on insistira na hitnom provođenju istrage nakon medijskih napisa u vezi sa uvozom respiratora, može biti relevantan u pogledu predmeta optuženja u konkretnom slučaju.Po njegovim riječima, za Tužiteljstvo nisu sporne okolnosti pod kojima su respiratori nabavljeni, nego je to procedura po kojoj je to realizirano.

Tužitelj Mirza Hukeljić je najavio da bi vještak iz Italije, koji je po struci inženjer biomedicinskih nauka, u skladu s utvrđenom dinamikom mogao biti ispitan početkom oktobra, a na opasku Vijeća da je ranije salušan vještak – anesteziolog, kazao je kako se nalaz ovog vještaka odnosi na druge aspekte, te da je više orijentiran na tehnička pitanja, uključujući modove respiratora ACM812 A i njihovu namjenu.

9Inače, suđenje u ovom predmetu nastavljeno je pred Sudskim vijećem u izmijenjenom sastavu budući da je 26. maja u ovo vijeće imenovan sudija Goran Radević, umjesto sutkinje Džemile Begović, koja je u međuvremenu otišla u penziju.Pored Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, za spomenutu nabavku respiratora optuženi su suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme F. H. “Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. “Srebrena malina”, te federalna ministrica finansija Jelka Miličević

Postupak u ovom predmetu je u fazi izvođenja dokaza odbrane a, kako je najavljeno, na narednom ročištu 13. jula, trebao bi biti ispitan jedan svjedok te nastavljeno ulaganje materijalnih dokaza odbrane drugooptuženog

Idina vrh