Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa uručen poklon Rječnik bosanskog jezika

14/05/2024
1 minuta čitanja

Upravu Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu 10. maja 20024. godine, posjetili su sin rahmetli prof. dr. Dževada Jahića, Senudin Jahić i  dr. sci. Haris Ćatović, naučni saradnik na Institutu za jezik.

Tom prilikom dr. Haris Ćatović, koji je angažiran od 2011. godine kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića, zajedno sa sinom rahmetli profesora Dževada Jahića, uručili su Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa na čelu s mutevelijom vakufa Mustafom Vatrenjakom Rječnik bosanskog jezika (1-10 tom).

Uprava Gazi Husrev-begovog vakufa se zahvalila na ovako vrijednom i dragocjenom poklonu porodice Jahić u nadi da će ovaj projekat biti u skoroj budućnosti u potpunosti finaliziran.

‘Svijest o našem jeziku moramijenjati, jer to je naše blago broj jedan’, rekao je jednom prilikom rahmetli profesor Jahić. istakavši daje u radu na “Rječniku bosanskog jezika” na kome je već dugi niz godina radiokoristio ogromnu građu kao i reprezentativne zapise 750 pisaca i naučnika.

Nije tražio satisfakciju zataj svoj trud, nego je štaviše želio samo da svom narodu otvori jezičke riznicekako bi se imali čime ponositi i dičiti. Na tom je cijeli svoj život radio, i to od trenutaka kada je odbranio doktorsku tezu na Filološkom odsjeku Univerziteta u Beogradu, gdje je bilo najžešće uporište osporavanja bosanskog jezika.

Njegov stariji brat Sulejman je na komemoraciji održanoj 24. aprila u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, ustvrdio da je čak na odbrani tog rada isvoje oponenete profesore ubijedio da je bosanski jezik ne samo punopravan negoi najstariji na ovom području.

Idina vrh