Vahidin Munjić: Zašto je važno i da FUP radi na Sky predmetima

20/08/2023
minuta čitanja

Federalna uprava policije, u okviru Odsjeka za borbu protiv cyber kriminala, ima obučene i kvalificirane policijske službenike, kazao je Munjić

Vahidin Munjić, v.d. direktora Federalne uprave policije (FUP), u intervjuu osvrnuo se na protekla tri mjeseca otkako je na čelu ove policijske agencije.

Otvoreno je govorio o problemima s kojima se susreće FUP, ali i premještajima koje je napravio nakon preuzimanja pozicije.

Njegovim dolaskom u FUP ova agencija počela je raditi na Sky predmetima. U ranijem periodu Tužilaštvo ih nije smatralo relevantnim za ove poslove.

Izmjene Pravilnika 

Gospodine Munjiću, kako biste ocijenili trenutno stanje u FUP-u, tu ste već tri mjeseca?

– Iako je period od tri mjeseca nedovoljan da bi se napravio kvalitetan presjek, smatram da se trenutna situacija u Federalnoj upravi policije može smatrati zadovoljavajućom. U periodu od prethodna tri mjeseca, koliko se nalazim na čelu ove policijske agencije, napravljeni su jasni koraci i trasiran je put na kojem bi se Federalna uprava policije trebala nalaziti. Krenulo se u sveobuhvatnu izmjenu Pravilnika o sistematizaciji, na koji način bi se Federalna uprava policije reformirala prema savremenim potrebama sigurnosti građana, te kako bi se njena efikasnost mogla primijeniti u Bosni i Hercegovini. Nadležnosti Federalne uprave policije, opisane u Zakonu o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, kao takve bi trebale biti potpuno neovisne, dodajući i trendove koji se tiču cyber kriminala koji predstavlja savremenu pošast. Federalna uprava policije će novom sistematizacijom doživjeti transformaciju te bi na taj način trebala biti na nivou savremenih policijskih agencija.

Zatekli ste brojne probleme, šta je, prema Vašem mišljenju, primarno riješiti kako bi FUP „stao na noge“?

– Kao što sam naveo, usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji, planiramo kadrovsko i materijalno jačanje, s akcentom na Odsjek za borbu protiv cyber kriminala i organiziranog kriminala, koji bi u budućem radu Federalne uprave policije trebao imati veći značaj, jer je upravo njihov rad prepoznat kod međunarodnih partnera. Planirano je iniciranje radne grupe s ciljem uspostavljanja Amber sistema, koji se tiče nestanka djece, kao i zaprimanja tzv. dojava o zlostavljanju djece u digitalnom okruženju. Intenzivirana je i dosadašnja dobra saradnja te je uspostavljena bolja saradnja s drugim međunarodnim partnerima, na čijoj sam nesebičnoj podršci iznimno zahvalan. Ciljevi su i dalje poboljšanje efikasnosti i permanentna edukacija uposlenih, što će u konačnici doprinijeti kvaliteti rada, povećanju radne discipline i odgovornosti svih zaposlenika.

Koliko je značajno da se FUP uključi u Sky istrage i ima li kapacitete da to radi?

– Imajući u vidu da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu zaobilazilo Federalnu upravu policije kada su u pitanju istrage koje se tiču Sky i Anom aplikacija, neizmjerno sam ponosan zbog toga što je predan rad u prethodnih nekoliko mjeseci doprinio da se i Federalna uprava policije uključi i radi na tim predmetima. Ovo je dovoljan pokazatelj da se ukazalo povjerenje našoj instituciji na osnovu onoga što je prethodno urađeno, a što pokazuje značaj naših službenika, kao i kurs koji je zauzela Federalna uprava policije u ova tri mjeseca. Federalna uprava policije, u okviru Odsjeka za borbu protiv cyber kriminala, ima visoko obučene i kvalificirane policijske službenike koji u predmetima mogu odgovoriti na izuzetnom nivou. Njihov rad je odavno prepoznat kod međunarodnih policijskih agencija, a uključivanje Federalne uprave policije u spomenute istrage nagrada je za njihov dosadašnji rad.

Odlučna borba

Ima li snage i može li se FUP oduprijeti kompromitiranim kadrovima?

– Preuzimajući rukovodeću ulogu u Federalnoj upravi policije, a s obzirom na prethodno iskustvo rada na poziciji načelnika Jedince za profesionalne standarde, odlučno sam krenuo u borbu za pravedan status u društvu svih policijskih službenika. Kompromitirani kadrovi u bilo kojoj policijskoj agenciji stavljaju stigmu na sve policijske službenike. Federalna uprava policije, kako je prethodno dokazala, ima kapacitete da se odupre svim devijacijama, te da odlučno stane na stranu časnih policijskih službenika, a da kompromitirane policijske službenike, za koje se utvrdi da su narušili integritet policijskog poziva, procesuira u skladu sa zakonom, uz poštivanje presumpcije nevinosti.

Saradnja s drugim agencijama i tužilaštvima

– Saradnja s drugim policijskim agencijama, kao i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini je na visokom nivou. Profesionalan odnos, brz protok informacija od značaja za najsloženije kriminalističke istrage, te zajednički rad predstavljaju način kako bi trebao funkcionirati policijsko-pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Federalna uprava policije je u prethodnom periodu više puta stavila na raspolaganje svoje kadrovske i materijalno-tehničke kapacitete, kako agencijama tako i vladinim institucijama, što će raditi i u budućnosti, kako bi učinila da se građani osjećaju sigurnije. 

Idina vrh