Vijeće ministara BiH o prilivu migranata i sigurnosnoj situaciji u privremenim prihvatnim centrima

17/06/2024
1 minuta čitanja

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Informaciju o povećanom prilivu migranata i pogoršanju sigurnosne situacije u privremenim prihvatnim centrima, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i pravnog tima u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, općina Dvor, Republika Hrvatska, koji je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Pred ministrima bi se trebao naći i Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, za period juli – oktobar 2023. godine.

Predviđeno je razmatranje novog teksta Prijedloga odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Informacija o aktivnostima Ministarstva sigurnosti BiH u prihvatu državljana BiH koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u BiH na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez Passer).

Trebali bi biti razmatrani i Izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2023. godinu, Informacija o učešću BiH u programu Evropske unije Kreativna Evropa u 2023. godini, kao i Informacija o izradi Priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini.

Inicijativa sa sjednice Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Idina vrh