Vlada FBiH donijela odluku o isplati jednokratne pomoći državnim službenicima, reagovao sindikat u KS

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći prema kojoj se iz budžeta FBiH izdvajaju sredstva u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija koji plaću primaju putem jedinstvenog računa budžeta FBiH.

Ova odluka isključuje izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike izabranih dužnosnika i nosioca izvršnih funkcija.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo postavio je pitanje Vladi KS da li oni smatraju da radnici u KS nisu pogođeni inflacijom i da njima ne treba pomoć.

Sindikat ukazuje na neravnopravan položaj radnika u KS i nezainteresovanost kantonalnih vlasti da se u ovim teškim vremenima ravnopravno podijeli breme posljedica trenutne krize u svijetu i ekonomskih poremećaja.

Podsjećamo da je nakon sastanka predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika Koordinacije osam sindikata radnika koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo upućen zahtjev za dostavu pisanog odgovora za isplatu jednokratne novčane pomoći svim radnicima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo na Zahtjev kojim se Koordinacija osam sindikata 16.9.2022. godine obratila Vladi Kantona Sarajevo da isplati jednokratnu novčanu pomoći svim radnicima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo u iznosu od 1.080 KM, na koji u pisanom obliku nije dobijen odgovor.

SIndikati su 24. oktobra dobili usmeni odgovor sa kojim nisu zadovoljni i zato su, imajući u vidu da Vlada ima negativan stav po pitanju isplate pomoći u traženom iznosu, zatražili da Vlada Kantona Sarajevo razmotri mogućnost isplate pomoći eventualno u manjem iznosu jednako za sve radnike i da zauzme jasan stav, te da nas o novom stavu obavijesti u pisanom obliku.

“Upućen je i zahtjev za nastavak pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini, te je upućen i zahtjev/urgencija po pitanju pregovora oko zaključivanja/ispravke/dopune kolektivnih ugovora u djelatnostima kulture, komunalne privrede i zdravstva. Sindikati svakodnevno dobijaju brojne upite da li će ova pomoć biti isplaćena, te se zato traži jasan odgovor na ovo pitanje od strane Vlade Kantona Sarajevo”, saopćili su iz sindikata.