Vlasnici kompanije Brajlović smanjena kazna zatvora za utaju poreza

Apelaciono odjeljenje Suda BiH je u predmetu Minka Brajlović i drugi donijelo drugostepenu presudu kojom je žalba braniteljice optužene Minke Brajlović, izjavljena protiv presude Suda Bosne i Hercegovine djelimično uvažena.

Kako su rekli iz Suda BiH presuda je preinačena u dijelu odluke o kazni, na način da se optužena Minka Brajlović za krivično djelo porezna utaja ili prevara osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. U ostalom dijelu prvostepena presuda se potvrđuje.

“Prvostepenom presudom od 8. aprila 2022. godine, optužena Minka Brajlović oglašena je krivom da je počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara za što joj je izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine, te kao sporedna, novčana kazna u iznosu od 10.000 KM, dok je pravno lice “Brajlović d.o.o. Sarajevo” u stečaju proglašeno odgovornim da je pod tačkom 2. izreke presude počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara”, saopćeno je iz Suda BiH.

U zaključku stoji da je od optuženog pravnog lica “Brajlović d.o.o. Sarajevo” u stečaju prvostepenom presudom oduzeta protupravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 250.474 KM koja odgovara iznosu utajenog poreza.