Završen prvi sastanak Komisije koja treba ispitati validnost Sebijine diplome

Idući sastanak trebao bi biti održan za sedam dana, u naredni četvrtak

Završen je prvi sastanak Komisije koju je formirao Senat UNSA, a koja ima zaduženje da ispita validnost diplome generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. 

Zadatak komisije je da analizira sve dosadašnje nalaze vezane za postdiplomski studij Izetbegović.

Na sastanku je članovima predstavljen prijedlog pravilnika prema kojem će se raditi te analiza koju je priredio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, koji i predvodi Komisijom.

Usvojen je zaključak kojim se prima na znanje analiza, kako bi se mogla dopunjavati i korigirati.

Idući sastanak trebao bi biti održan za sedam dana, u naredni četvrtak.

Podsjećamo, komisija ima zadatak da ispita validnost diplome direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović. Senat Univerziteta u Sarajevu prošle sedmice kompletirao je i objavio rješenje o imenovanju nove komisije koja će imati zadatak da ispita validnost diplome Izetbegović.

Komisiju predvodi Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu. Članovi su Rasim Muratović, predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka, Darko Tomašević iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta ispred Grupacije humanističkih nauka, Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, Nusret Drešković sa PMF-a ispred biotehničkih nauka, Ališer Sijarić ispred Grupacije umjetnosti, Kenan Filipović, generalni sekretar UNSA, Vesna Lazić, sekretarica Pravnog fakulteta te Berina Smajlović-Doljančić, šefica Službe za pravne poslove UNSA-e.