Zvaničan stav nadležnih: Praćenje vozača stickerima je nezakonito, odmah promijeniti pravilnik

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH donijela je rješenje kojim nalaže Ministarstvu prometa i komunikacija da briše sporne odredbe Pravilnika o registraciji vozila u roku od 15 dana. Ukoliko to ne uradi, predviđena je i novčana kazna.

Odredbama novog Pravilnika o registraciji vozila predviđeni su RFID stickeri na motornim vozilima koji omogućavaju pristup ličnim podacima i praćenje vozača “za potrebe trećih lica”.

Na taj način, lociranje motornih vozila radnja je koja bi bila omogućena pravnom licu koje bude izabrano okončanjem tenderske procedure.

Iz državne Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) su još krajem juna istakli su kako je Pravilnik suprotan odredbama važećih pravnih propisa koje ga čine nezakonitim i neprimjenjivim, a na takvo nešto upozorili su iz nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova te je na nezakonitost odredbi ukazao i MUP Republike Srpske ističuči kako se javna ovlaštenja daju drugim pravnim licima što je suprotno zakonu.

Sredinom novembra, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH donosi rješenje kojim se nalaže Ministarstvu komunikacija i transporta BiH da u spornom pravilniku izvrši brisanje odredbi kojima je propisana obrada ličnih podata koji se tiču obrade jedinstvenog matičnog broja vlasnika i korisnika vozila, odredbe o jedinstvenog informacionom sistemu za sticker naljepnice i odredbe o evidenciji o vozilima.

Ministarstvo je dužno, bez odlaganja, izvršiti ono što mu je Agencija naložila rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 60 dana. Ukoliko ministarstvo ne dostavi dokaze o izvršenju obaveza, zakon predviđa i kaznu od 10.000 do 100.000 KM jer je odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka predviđena kazna za one koji obrađuju lične podatke ne poštujući pravo na zaštitu privatnog i ličnog života nosioca podataka, kao i one koji prenose lične podatke, odnosno objedinjuju dosijee i evidencije kada za to nisu zadovoljeni propisani uslovi.

“Ministarstvo je omogućilo pravnim licima unos i kreiranje podataka u evidenciji o vozilima te da budu izvorni organi, iako nisu ni izvborni ni prijemni organi u smislu odbredbi Zakona o IDDEEA-i”, istaknuto je u obrazloženju rješenja.

Naglašeno je i kako je ministarstvo ostavilo na volju nadležnim organima da mogu uspostaviti Evidenciju o vozilima, kao i da je na taj način pravna lica izjednačilo sa nadležnim javnim organima.

“Takvo propisivanje obrade ličnih podataka upravo potvrđuje nezakonitost, ali i proizvoljnost u postupanju ministarstva i dovodi do pravne nesigurnosti”, stučno je mišljenje državne Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Istaknuto je i da je realno za pretpostaviti da onaj ko kontroliše takav informacioni sistem sticker naljepnica, ima mogućnost da identificira bilo kojeg vlasnika ili korisnika vozila i njegovu lokaciju na mjestima gdje se vrši očitavanje, bez da za tavku obradu ličnih podataka ima zakonit osnov.

“Stoga, upitan bi bio stav da se uspostava predmetnog informacionog sistema, praćenje lokacije izdatih i aktiviranih sticker naljepnica i razmjena podataka iz istog za razne svrhe, može pravdati i da je takva obrada srazmjerna cilju koji se želi postići”, dio je rješenja dostavljenog državnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Naglašeno je i da ministarstvo nema ovlaštenje da propisuje obradu ličnih podataka i korisnika vozila, već samo izgled i sadržaj sticker naljepnice.

Iako je ministarstvo u izjašnjenju dostavilo odgovor da stickerima nije moguće pratiti lokaciju vozila, Agencija je istakla kako su to netačne tvrdnje te da je pravilnikom predviđeno i da se kreira mreža RFID čitača koristi za niz svrha, a da je u njima sadržan niz ličnih podataka.