Članice Vijeća sigurnosti UN-a postigle načelan dogovor o produženju mandata EUFOR-a u BiH

21/10/2022
1 minuta čitanja

Članice Vijeća sigurnosti UN-a postigle su načelan dogovor o produženju mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti trebalo bi glasati o rezoluciji 2. novembra, a visoki predstavnik Christian Schmidt neće se obratiti na sjednici.

U nacrtu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a ističe se da situacija u regionu bivše Jugoslavije i dalje predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.

“Ovlašćuje države članice koje djeluju kroz ili u saradnji sa EU da uspostave za daljnji period od dvanaest mjeseci, počevši od datuma usvajanja ove rezolucije, multinacionalne stabilizacijske snage (EUFOR ALTHEA) kao pravni sljedbenik SFOR-a pod jedinstveno komandovanje i upravljanje, koje će ispunjavati svoje misije u vezi sa implementacijom Aneksa 1-A i Aneksa 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih aneksa u saradnji sa prisustvom Glavnog štaba NATO-a u skladu sa aranžmanima dogovorenim između NATO-a i EU kako je saopšteno Vijeću sigurnosti u njihovim pismima od 19. novembra 2004. godine, u kojima se priznaje da će EUFOR ALTHEA imati glavnu ulogu stabilizacije mira u vojnim aspektima Mirovnog sporazuma”, stoji u dokumentu.

U rezoluciji se navodi da Vijeće sigurnosti UN-a odlučuje da obnovi ovlaštenje predviđeno stavom 11 svoje rezolucije 2183 (2014) za daljnji period od dvanaest mjeseci.

S tim u vezi ovlašćuju se države članice da preduzmu sve potrebne mjere, na zahtjev EUFOR-a ili NATO štaba, za odbranu prisustva EUFOR-a odnosno NATO-a, te da pomognu objema organizacijama u izvršavanju njihovih misija, i priznaje pravo i EUFOR-a i prisustvo NATO-a da preduzmu sve potrebne mjere da se odbrani od napada ili prijetnje napadom.

Idina vrh