FBiH će dobiti Registar pedofila, institucije koje rade sa djecom dužne provjeriti uposlenike

21/07/2022
1 minuta čitanja

Dom naroda Parlamenta FBiH danas je jednoglasno usvojio Nacrt zakona o posebnom registru osoba osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci. Institucije i organizacije koje rade sa djecom bit će u obavezi izvršiti provjere uposlenika.

Zakon je prijedlog je delegata Jasmina Duvnjaka i Anera Žuljevića, a predviđa formiranje Registra lica pravosnažno osuđena za krivična djela prema djeci ili maloljetnicima.

U Registar će biti upisani svi lični podaci potrebni za identificiranje osuđenih sa podacima značajnim za njihovo prepoznavanje poput fotografija.

Podatke iz Registra pedofila moći će koristiti organizacije koje ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ukoliko za takvo što postoji opravdan interes.

Institucije, organizacije i udruženja koje rade sa djecom obavezno će morati prilikom prijema u radni odnos ili angažiranja lica zatražiti podatak o tome da li je potencijalni uposlenik evidentiran u Registru pedofila.

“Opredjeljenja smo da se ovakvim jednim zakonom dati doprinos u zaštiti djece od ovih štetnih pojava i devijacija koje su na žalost sve prisutnije. Uspostava Registra će imati praktičan značaj jer će nametnuti posebne mjere za počinitelje takvih djela. Svaka organizacija ili ustanova koja se bavi djecom od škola, vrtića, omladinskih organizacija prilikom upošljavanja novog kadra, imat će obavezu da provjerava da li se neko nalazi u Registru. Zakon u suštini ima namjeru da zaštiti djecu”, kazao je delegat Jasmin Duvnjak.

Istakao je da je Vlada FBiH zbog osjetljivosti tematike tražila da se za usvajanje zakona primjeni redovan parlamentaran postupak.

“Podržavam prijedlog. Registar je neophodan. Bilo bi dobro da ga imamo na državnom nivou. Mi smo jedna od rijetkih država koja nema forenzičku DNA bazu podataka na državnom nivou. Registar je nešto što je uobičajeno u normalnim državama. Malo me brine da li ovakav kakav jeste, da li će biti omogućena razmjena informacija izvan entiteta”, kazao je delegat Damir Marjanović.

Pozvao je delegate da “podignu inicijativu” Registra pedofila na državni nivo.

“Bilo bi idealno kada bi jedan ovakav zakon bio na džavnom nivou, ali RS ima usvojen ovaj zakon od 2018. godine. Od 2013. godine i Hrvatska i Srbija imaju ovakve zakone”, kazao je delegat Aner Žuljević pozivajući sve da u javnoj raspravi doprinesu poboljšanju zakona.

Podaci iz Registra su trajni i neće se brisati.

Pedofili su nakon izdržavanja kazne zatvora dužni obavezno se javiti nadležnom MUP-u kao i suzdržati se od posjećivanja škola, vrtića, igrališta ili dječjih manifestacija.

Zastupnički dom FBiH je već ranije razmatrao Nact zakona o Registru pedofila i zaključkom ga prihvatio.

Podsjećamo, bh. entitet Republika Srpska je još 2018. godine usvojio zakonom kojim se formira poseban registar osuđenih za krivična djela pedofilije.

Idina vrh