Iz NiP-a kažu da neće podržati usvajanje budžeta ukoliko budu povećane plate političarima

31/01/2023
minuta čitanja

Zastupnički dom Parlamenta BiH danas razmatra prijedlog Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH sa ciljem smanjenja plata političarima. Iz Naroda i pravde poručuju da neće podržati budžet ukoliko se takav zakon ne usvoji.

Prijedlog zakona dostavio je Klub SDA, a namjera je da izmjenom zakona koji regulira iznos plate zaposlenicima u institucijama BiH na način da se plate političarima ne povećavaju.

Jučer je Komisija za finansije i budžet zadužila Vijeće ministara da prilikom donošenja budžeta BiH za 2023. godinu eventualno donese i odluku o povećanju osnovice za obračun plata te u institucijama BiH te da Vijeće pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi odgovarajuće izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH za 2023. godinu na način kojim bi se onemogućilo nesrazmjerno povećanje plata.

O potencijalnoj opasnosti takvog prijedloga zbog zakonodavnog rješenja kojim se jednom utvrđen iznos plate ne može umanjivati tokom trajanja mandata, govorio je zastupnik DF-a.

“Moram reći da su ovdje namjerno dezavuiše javnost. Svi vrlo dobro znamo da ukoliko se usvoji novi budžet sa koeficijentom sa kojim se barata i po postojećem tabelarnom pregledu da će doći do povećanje pra i da nema više smanjenja u mandatu”, kazao je Milan Dunović.

Istakao je da smatra da se kupuje vrijeme i da se zanemaruje da je trenutno potrebno ad hoc rješenje.

“Čak je Komisija napisala da zadužuje Vijeće ministara da se onemogući nesrazmjerno povećanje plata. Ono je srazmjerno, ali je nemoralno i nepravedno. Cilj je ne da pričamo da je nešto nesrazmjerno pa ćemo to ispraviti. Ovo je jedini momenat kada možemo onemogućiti sve zastupnike da prilikom glasanja o budžetu sebi omoguće povećanje plate za cca 1.000 KM”, poručio je Dunović.

O razlozima za donošenje zaključka Komisije za budžet i finansije govorio je Jasmin Emrić, zastupnik A-SDA.

“Nisam čuo principe koji su vama sporni i tražio sam od predsjedavajućeg da nam jasno kaže koji su principi sporni jer je na osnovu njih ona temeljila mišljenje. Ovdje se samo radi o tome ko je predložio zakon, s obzirom da prijedlozi ne dolaze iz pozicije, onda se traži od Vijeća ministara da to sistemski riješi. Ja bih volio da ovo sutra riješe, ali se bojim da neće ovo dočekati”, kazao je Emrić.

Prijedlog koji parlament razmatra je da se konačno razdvoji obračun plata izabranih i imenovanih zvaničnika od plata državnih službenika.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH Denis Zvizdić u ime Klub Naroda i pravde najavio je da neće biti protiv zakona i da će biti protiv negativnog mišljenja Komisije jer smatraju da zakon može ići u proceduru sve dok Vijeće ministara ne ponudi sistemsko rješenje.

“Ako to ono uradi, prednost ćemo dati tom rješenju, ali u slučaju da ne donesu pravovremeni akti kojim se onemogućava povećanje plata izabranih i imenovanim zvaničnika, govorim u ime Kluba NiP-a, budžet institucija neće biti podržan. Principi su vrlo jednostavni. Glasat ćemo za povećanje plata službenicima i namještenicima, ali ne i članovima Predsjedništva BiH, ministrima, zamjenicima i članovima oba doma parlamenta BiH”, objasnio je Zvizdić

Predložio je da zakon Kluba SDA bude razmatran u hitnoj proceduri.

“Kada slušam vas koliko ste licemjerni, ostanem bez teksta. Tri godine nam je trebalo u prošlom sazivu da poboljšamo status službenika s obzirom na činjenicu da nam je radnica na održavanju čistoće imala platu od 485 KM što je polovina našeg paušala. Mi smo najplaćeniji parlamentarci u Evropi u odnosu na prosječnu platu, a šta radimo imali smo prilku vidjeti u prošlom mandatu”, poručio je Zlatko Miletić(ZNG).

Idina vrh