Najavljena velika ulaganja u sve bh. aerodrome, sarajevski će dobiti potpuno novi kontrolni toranj

Davorin Primorac, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), najavio je velika ulaganja u sva četiri aerodroma u zemlji.

Primorac je istakao da je osigurana projektna dokumentacija i da se čeka dozvola za izgradnju u Ortiješu kod Mostara, gdje je uprava BHANSA, uključujući i novi savremeni centar za obuku kontrolora zračnog saobraćaja.

“Rekonstrukcija, sanacija, uređenje i proširenje objekta planirano je i u Banjoj Luci. Tu su planirani pripremni radovi za uvođenje radarske kontrole u jedinici prilazne i aerodromske kontrole letenja Banja Luka”, rekao je za Večernji list.

Primorac je napomenuo da strateški plan kapitalnih ulaganja za Sarajevo podrazumijeva projektovanje potpuno novog kontrolnog tornja na novoj lokaciji koju Agencija tek treba da odredi u saradnji sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo.

“U Tuzli smo, uprkos pandemiji u 2020. završili sanaciju i modernizaciju kupole kontrolnog tornja, a dalji planovi uključuju sanaciju i modernizaciju pridruženih zgrada kontrolnog tornja te uređenje meteoparka”, naglasio je.

Konstatovao je da su ova ulaganja logičan razvojni korak nakon preuzimanja kontrole nad zračnim prostorom Bosne i Hercegovine i da u narednom periodu očekuje znatan porast obima zračnog saobraćaja.