Foto Facebook

Novo Sarajevo: Vijeće donijelo važne odluke na 33. redovnoj sjednici

13/02/2024
1 minuta čitanja

Na nedavnoj 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, usvojen je Izvještaj o rezultatima izbora za članove savjeta 18 mjesnih zajednica, zajedno s Prijedlogom Odluke o verifikaciji mandata. Ova odluka donosi nova pravila izbora s pojačanom transparentnošću i integritetom, što je rezultat zajedničkog rada Kluba vijećnika Naroda i Pravde.

Međutim, Vijeće nije usvojilo Zaključak o davanju Saglasnosti na pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Novo Sarajevo, odbivši tako pokušaj načelnika da legalizuje sumnjiva zapošljavanja i premještanja uposlenika.

Također, na sjednici je donesena odluka o privremenom korištenju stana za lice Bašić Ragib.

Očekuje se konstruktivna javna rasprava u vezi s usvajanjem Nacrta Odluka o provođenju Regulacionog plana “Pofalići-Ciglane”.

Saglasnost nije data na Elaborat “Lokacije za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja na području Grada Sarajevo”.

Idina vrh