Svečano otvorena Međunarodna ljetna škola – Upravljanje kriznim situacijama

14/05/2022
1 minuta čitanja

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i siugurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz Hrvatske, a uz podršku Općine Novo Sarajevo organizovao je Međunarodnu ljetnu školu – Upravljanje kriznim situacijama, a koja traje do 13. do 16. maja 2022. godine.

Tim povodom, 13. maja na Fakultetu je upriličeno svečano otvaranje Međunarodne ljetne škole na kojem su se ovogodišnjim učesnicima, između ostalih obratili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. Rifat Škrijelj, zatim načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i siugurnosne studije prof. Jasmin Ahić, dekan Veleučilišta Velika Gorcica doc.dr. Ivan Toth, te voditelj ljetne škole prof. Armin Kržalić.

Općinski načelnik dr. Tanović u svom obraćanju istakao je da Općina Novo Sarajevo, kao društveno odgovorna lokalna zajednica, posljednje dvije godine posebnu pažnju posvećuje unapređenju stanja u oblasti zaštite i spašavanja, o čemu govori, između ostalog i Memorandum o saradnji koji je potpisan sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa ciljem jačanja kapaciteta i podizanja nivoa prevencije, spremnosti i odgovora Općine u oblasti zaštite i spašavanja.

– Čitajući ciljeve i program ovogodišnje Ljetne škole siguran sam da će polaznici i učesnici obuke steći nove kompetencije i vještine o postupanju u krizama i katastrofama, te da će znati kvalitetnije primijeniti svoja stečena znanja u planiranju mjera i aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje kriza. Činjenica je da smo se posljednjih godina suočili sa prirodnim katastrofama, poput obilnih sniježnih padavina i poplava koje se dešavaju skoro svake godine i za sobom ostavljaju velike posljedice, sve učestaliji su i zemljotresi, a jedna od najvećih kriza koju smo evo tek ove godine prevazišli, a trajala je dvije pune godine, je pandemija koronavirusa. Prirodne katastrofe i pandemije ne možemo predvidjeti, ali sigurno možemo preventivno djelovati kako bi bili spremni adekvatno odgovoriti na iste, istakao je načelnik dr. Tanović.

Cilj održavanja Međunarodne ljetne škole je sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, ali i da se studentima omogući primjena teorijskih znanja kroz praktičan rad, te bolju saradnju sa lokalnim institucijama i akademskom zajednicom.

U okviru ljetne škole, 14. maja održat će se niz različitih edukativnih aktivnosti iz ove oblasti, dok će se 15. i 16. maja na Vilsonovom šetalištu obilježiti Dan sigurnosti kada je predviđena demostracija alpinizma, pružanja prve pomoći i spašavanje, kao i pokazne vježbe spašavanja na vodi i gašenje požara.

Idina vrh