Općina Centar raspolaže sa 51 skloništem

15/03/2022
1 minuta čitanja

Općina Centar Sarajevo raspolaže sa 51 skloništem, od kojih trenutno samo jedno nije u funkcionalnom stanju, te se u narednom periodu planiraju aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka (prodor vode).

U 2017. godini okončana je sanacija skloništa u ulici Kranjčevićeva bb, a u periodu od 2007. – 2021. godine Općina je sanirala 36 skloništa, odnosno sanirana su sva skloništa koja u tom periodu nisu bila u funkcionalnom stanju. Pored toga, izgrađena su dva nova skloništa i to u sklopu OŠ „Šip“ i objekta vrtića „Razigrani dani“ u mjesnoj zajednici Koševo II.

U budžetu Općine Centar u 2022. godini izdvojeno je 445 hiljada KM, a od toga 45.000 KM je planirano za održavanje postojećih skloništa, dok je 400 hiljada KM rezervisano za izgradnju novog skloništa. Istovremeno, pored gore navedenih skloništa dva nova javna atomska skloništa su preuzeta od Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.Jedno se nalazi na adresi Husrefa Redžića do broja 4, a drugo u Ulici Halida Kajtaza bb.Ova dva skloništa su dovedena u osnovnu namjenu za sklanjanje ljudi i materijalnih sredstava od prirodnih i drugih nesreća.

Idina vrh