Počela isplata porodiljskih naknada, dječijeg doplatka i ostalih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom. Naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje iznosi 956 KM.

10/03/2022
1 minuta čitanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići februarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 5.103.106,97 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 11.962 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatna pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Izvor: Vlada KS

Idina vrh