Počela sjednica Skupštine KS: Forto će biti razriješen dužnosti premijera, na dnevnom redu i Nacrt budžeta za 2023.

Počela je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj će, nakon zastupničkih pitanja i inicijativa, bit će Prijedlog o razrješenju dužnosti premijera KS Edina Forte zbog imenovanja na poziciju ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo Skupštine KS bi, prema ranijim najavama, trebalo Darju Softić-Kadenić imenovati za vršiteljicu dužnosti premijera.

Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda je Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu, a koji iznosi 1.193.051.372 KM.

Ukupan iznos višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Nacrtu iznosi 157.430.095 KM. Višegodišnja kapitalna ulaganja finansiraju se iz sljedećih izvora: budžetska sredstva 16.349.054 KM, namjenski prihodi 27.543.233 KM, prihodi od korisnika 1.406.500 KM i primici 112.131.308 KM.

Izrada Budžeta KS za 2023. godinu prvi put podrazumijeva značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza uzrokovan donošenjem novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojim se jedino Kantonu Sarajevo umanjuje pripadajući udio u dosadašnjoj raspodjeli smanjenjem pondera 1,9658 na 1,5, te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3.

Stoga je ministar finansija KS Davor Čičić u izjavi za Fenu kazao kazao da zbog niza okolnosti, inflacije, umanjenog tzv. “pondera” (Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH), Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu neće biti razvojni, već socijalni.

“Budžet jest stabilan, ali isto tako puno toga ovisi o budućim kretanjima, ne samo u raspodjeli oko ‘pondera’, nego i budućih kretanja ekonomije. Ekonomisti i u svijetu najavljuju moguću recesiju i s tim u vezi vrlo je neizvjesno kako će se priliv prihoda dešavati tokom tekuće godine. Naravno, to će se rješavati kroz neke rebalanse budžeta u drugom dijelu godine ukoliko bude bilo potrebno”, naveo je Čičić.

Uz Nacrta budžeta, Skupština će utvrditi i Nacrt zakona o izvršenju budžeta.

Pored ostalog, pred zastupnicima je i donošenje odluke o osnivanju osnovne škole JU Osnovna škola “Rosulje” u Vogošći, kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole pod nazivom – Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo.