Pokrenut disciplinski postupak protiv Diane Kajmaković: Zatražena suspenzija, evo za šta je terete

21/10/2022
1 minuta čitanja

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine podnio je danas Prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković, čime je pokrenut disciplinski postupak protiv imenovane.

Tužba je podnesena zbog sljedećih disciplinskih prekršaja, propisanih članom 57. Zakona o VSTV:

  • Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe
  • Miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti
  • Ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije
  • Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva

Ured je također podnio Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti tužene Diane Kajmaković do okončanja pokrenutog disciplinskog postupka, na osnovu člana 79. tačke c) i d) Zakona o VSTV: “Sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti: (c) ako je protiv njega pokrenut postupak razrješenja; (d) ako je pokrenut disciplinski postupak za disciplinski prekršaj, a Vijeće utvrdi da se disciplinska odgovornost ne može na pravi način utvrditi, a da se sudija ili tužilac privremeno ne udalji od vršenja dužnosti tokom postupka.

Ured je zatražio izricanje ove disciplinske mjere razrješenja od dužnosti tužene jer smatra da se disciplinski postupak ne može nesmetano voditi bez njenog udaljenja.

Odluku o eventualnom privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudije, po navedenom zahtjevu, prema članu 79. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, donosi Prvostepena disciplinska komisija.

SAD su 26. septembra sankcionisale Kajmaković, tereteći je za teška krivična djela, a osim toga njeno ime je pominjano i u aplikaciji Sky koju su kriminalci koristili za nezakonite radnje.

“Uprkos obavezi da ne čini malverzacije, Kajmaković je jasan primjer korumpiranog državnog tužioca, povezanog s kriminalnim organizacijama. Kao dio širih aktivnosti za suzbijanje organizovanog kriminala i trgovine narkoticima, istražioci su analizirali privatnu komunikaciju posredstvom kriptovanih aplikacija. Kriminalci, koji su koristili ovaj kanal komunikacije, spominjali su Kajmaković koja je radila na nekim od istraga vezanih za ove aktivnosti. Kao podršku trgovcima narkotika i drugim kriminalcima, Kajmaković je pomagala u prikrivanju dokaza, sprečavanju krivičnog gonjenja te je na druge načine pomagala nezakonite aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Pokušala je blokirati istragu protiv pojedinaca iz kriminalnog miljea, sa kojima je očigledno sarađivala”, saopćili su iz američkog Ministarstva finansija (OFAC) koje ju je sankcionisalo.

Nedugo nakon toga je pokrenuta disciplinska istraga protiv nje, a sada je podignuta i tužba te konačno zatražena suspenzija.

Idina vrh